instalacja gazów medycznych w Rzeszowie

11 lipca 2018 (wygasło)
35-082 Rzeszów
Dzień dobry,
zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na wykonanie projektu oraz instalacji gazów medycznych na potrzeby przetargu.
Lokalizacja inwestycji - Rzeszów. Instalacja wykonana bedzie w istniejącym budynku, którego IIp. przejdzie modernizację.
W załączniku znajduje się opis z Programu Funkcjonalno Użytkowego dotyczącegy zakresu gazów medycznych oraz rzut II kondygnacji ze wskazaną lokalizacją paneli gazowych.
Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z wymaganiami przetargu, część paneli gazowych stanowią ich atrapy a część to faktyczne panele gazowe do których należy zaprojektować i wykonać instalację 2xsprężone powietrze, 1xpróżnia.
Wysokość kondygnacji to około 3,5 m. Projekt nie przewiduje wykonania zabudowy kasetonowej sufitu, prosimy o uwzględnienie tego faktu w wycenie (koniecznym może się okazać wykonanie zabudowy instalacji w okładzinach z płyt g-k). Zabudowy mogą wymagać również piony pomiędzy IIp. a piwnicą budynku, w której zlokalizowana bedzie sprężarka/pompa próżniowa.

Oferta w swojej kwocie oprócz wykonania instalacji musi zawierać koszty związane z opracowaniem projekt budowlano – wykonawczego instalacji gazów medycznych dla adaptowanych pomieszczeń. Projekt musi również zawierać wszystkie wymagane opinie oraz ewentualne orzeczenia rzeczoznawców oraz Szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót i inne opracowania niezbędne do realizacji robót tzn. kosztorys inwestorski i przedmiary sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ze względu na terminy prosimy o przygotowanie oferty do dn. 28.06.2018r.
Link do dokumentacji:  http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane/31616,zpur712018-prace-budowlane-zwiazane-z-przygotowaniem-ostatniej-kondygnacji-budynku-instytutu-fizjoterapii-w-rzeszowie-przy-ul-warszawskiej-26a-na-potrzeby-centrum-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-formula-zaprojektuj-i-wybuduj.html
W razie pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Piotr Matejko
PIPER" 

PIPER SP. Z O. O. 
NIP: 8133734515 
REGON: 366212260 
KRS: 0000656443 


ul. Architektów 3/70 
35-082 Rzeszów 
www.piper.com.pl 
mail@piper.com.pl 
602300398 

Kontakt 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów(Obowiązek informacyjny) 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIPER SP. Z O. O., UL. ARCHITEKTÓW 3/70, 35-082 RZESZÓW, NIP: 8133734515. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail mail@piper.com.pl z dopiskiem "dane osobowe". 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktur, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 
w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności, 
a także do realizacji umów cywilnoprawnych. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa, 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

7. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych. 

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe