Urzadzenie do mycia i dezynfekcji

3 maja 2018 (wygasło)
Szpital w Hajnówce
Prosimy o wycene materiałów do zadania:
Przebudowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (cz. parteru bud. „B”


- urzadzenie do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego (60) - 1 szt

- myjnia dezynfektor z umywalka i baterią łokciową - 1 szt

- myjnia dezynfektor narzedzi chrurgicznych - 1 szt

- myjka-dezynfektor - 1 szt


Pozdrawiam

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe