Wynajem USG

24 kwietnia 2018 (wygasło)

Przystępujemy do konkursu Ministerstwa Zdrowia na grant dotyczący szkolenia podyplomowego lekarzy neonatologów i pediatrów, a także wyposażenia Centrum symulacji medycznej.

W ramach projektu przewidujemy prowadzenie szkoleń z zakresu ultrasonografii.

W tum celu potrzebujemy wynajac na okres kursu aparaty USG, gdyż w klinice dysponujemy zbyt małą ilością.

Chodzi o 2-4 aparaty na okres 1, 2 lub 4 dni   w sumie 8 x w roku.

Czy Państwa firma oferuje wynajem aparatów w takim celu? Jeśli tak, to jaka jest cena takiego wynajmu?

Bardzo zależny mi na szybkiej odpowiedzi, gdyż już składamy projekt tego grantu i potrzebujemy pełnej oferty handlowej aby zaplanować budżet i to dokładnie.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe