Kolumny medyczne 11 szt.

8 listopada 2017 (wygasło)
05-135 Wieliszew

Dzień dobry Proszę o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Kolumny medyczne z ramieniem łamanym do sali POP Zapotrzebowanie 11 sztuk .

Wyposażenie; 2 półki, 1 szuflada, Punkty poboru; tlen, powietrze , próżnia, (zachować odpowiednie odległości punktów w celu swobodnego podłączenia reduktora) Zacisk ekwipotencjalne x 4; Gniazda 230V + PEN 8 szt. w ( połączenia wewnętrzne przygotować do podłączenia 2 liniami sieci IT) Gniazda RJ 45 kat 6A zabudować na płytach bocznych.;

Z poważaniem,

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe