Oferta Neonatologia

12 października 2017 (wygasło)
Gorzów WLK

Dzień dobry, Proszę o przygotowanie oferty cenowej na następujący sprzęt, którego zakupem jesteśmy zainteresowani:

1. Inkubator otwarty

2. Inkubator zamknięty do intensywnej opieki

3. Inkubator zamknięty do podstawowej opieki

4. Respirator

5. Respirator oscylacyjny

6. Pulsoksymetr

7. Kardiomonitor wieloczynościowy

8. Infant flow

9. Pompa infuzyjna strzykawkowa

10. Pompa infuzyjna przepływowa

11. Aparat USG z kolorowym Dopplerem

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe