Wyposażenie dla Izby Przyjęć

19 września 2017 (wygasło)

Uprzejmie proszę o przedstawienie oferty wraz w wyceną następujących elementów:

1. nożyczki ostro-ostre

2. igłotrzymacze

3. peany

4. pincety chirurgiczne

Sprzęt powinien być dobrej jakości i nie przekraczać 14cm długości.


Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe