Sterylizator SteriVac gazowy - naprawa

19 lipca 2017 (wygasło)
33-100 Tarnów


Zapytanie ofertowe


Wycena nr:  1/207/2017 Tarnów, 17.07.2017Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny wykonania naprawy.


Nazwa: Sterylizator

Typ: SteriVac 3 M gazowy

Nr seryjny: 801156

Rok produkcji: 1996

Producent: 3M

Użytkownikiem aparatu jest Centralna Sterylizatornia


Opis uszkodzenia/awarii: błąd E31


Ofertę należy przesłać do dnia 19.07.2017 do godz. 15:00 na nr faksu 14 631 55 10 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: snsm@lukasz.med.pl

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe