Pompa strzykawkowa Ascor - naprawa

31 lipca 2017 (wygasło)
33-100 Tarnów

Zapytanie ofertowe


Wycena nr: 1/206/2017 Tarnów, 17.07.2017


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny wykonania naprawy


Nazwa: Pompa strzykawkowa

Typ: Sep 11S

Nr seryjny: A/0108/94 (A/0081/94)

Rok produkcji: 1994

Producent: ASCOR

Użytkownikiem aparatu jest Oddział Kardiologiczny


Opis uszkodzenia/awarii: nie przesuwa tłoka (tłok skrzywiony)


Ofertę należy przesłać do dnia 20.07.2017 do godz. 15:00 na nr faksu 14 631 55 10 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: snsm@lukasz.med.pl

Aby zobaczyć załączniki tej oferty zaloguj się

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe