Respirator AVEA Clio - przegląd

20 lipca 2017 (wygasło)

Zapytanie ofertowe


Wycena nr:

1/205/2017 Tarnów, 14.07.2017


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny wykonania przeglądu.


Nazwa: Respirator

Typ: AVEA Clio

Nr seryjny: BAV01062

Rok produkcji: 2010

Producent: Carefusion


Użytkownikiem aparatu jest Oddział Noworodków

Planowana data przeglądu: 2017-08-08


Ofertę należy przesłać do dnia 20.07.2017 do godz. 15:00 na nr faksu 14 631 55 10 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: snsm@lukasz.med.pl

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe