Komora grzewcza płynów infuzyjnych szt. 3 - przegląd

20 lipca 2017 (wygasło)

Wycena nr: Tarnów, 14.07.2017

1/204/2017


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny wykonania przeglądu.


Nazwa

Typ

Nr Seryjny

Producent

Rok prod.i

Komora grzewcza płynów infuzyjnych

Caldera 150

K15BE150519

Pol-Eko

2015

Użytkownik Blok Operacyjny

Data planowana 05.08.2017

Komora grzewcza płynów infuzyjnych

Caldera 150

K15BE141248

Pol-Eko 

2014

Użytkownik Blok Operacyjny

Data planowana 05.08.2017

Komora grzewcza płynów infuzyjnych

Caldera 150

K15BE150442

Pol-Eko 

2015

Użytkownik Blok Operacyjny

Data planowana 05.08.2017
Ofertę należy przesłać do dnia 20.07.2017 do godz. 15.00 na nr faksu 14 631 55 10 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: snsm@lukasz.med.pl

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe