Worki medyczne

18 lipca 2017 (wygasło)

Worki do stomachera

Interscience, nr kat.00122025 lub równoważne.

Parametry równoważności:

jednorazowego użytku, sterylne z pełnym filtrem o poj.400 ml, filtr 280 mikronów, rozmiar 190x300 mm

 

Końcówki do pipet typu Bag Pipet,

Interscience, nr kat.00252019 lub równoważne.

Parametry równoważności:

jednorazowego użytku, długość 19 cm, poj. 01-2ml,  sterylne

 

Końcówki do pipet typu Socorex –ACURA 810, SOCOREX SWISS,

nr kat 313.1119.40 lub równoważne.

Parametry równoważności:

jednorazowego użytku, sterylne, długość 19cm, średnica 4mm, poj. 1.1 ml

 

Ezy

Merck, nr kat. OS10-02 lub równoważne.

Parametry równoważności:

jednorazowego użytku, sterylne, zamykane w woreczku strunowym, o pojemności 10 µl

 

Ezy

Merck, nr kat. OS1-01 lub równoważne.

Parametry równoważności:

jednorazowego użytku, sterylne, zamykane w woreczku strunowym, o pojemności 1 µl

 

Głaszczki do płytek,

Merck, ETAR-01 lub równoważne.

Parametry równoważności:

gładkie, nieuszkadzające pożywki,  kształt litery L z zagiętym końcem, sterylne, zamykane w woreczku strunowym,


Sterylne woreczki

Sterylne woreczki z nienasączoną gąbką do pobierania prób z powierzchni,

wymiary: 11.5 x 23cm, pojemność: 532ml..

 

Jednorazowe woreczki na odpady niebezpieczne, autoklawowalne w temp. 1210C, wymiary: 200x300x0,05mm

 

Worki do sterylizacji w autoklawie, temp. sterylizacji do 134 st. C,  o poj. 33÷40 litrów,

o wymiarach 600÷800 mm x 700÷800 mm

 

Jednorazowe woreczki na odpady niebezpieczne, autoklawowalne w temp. 1210C, wymiary: 200x300x0,05mm

 

W przypadku posiadania którejś z  w/w pozycji prosimy o podanie cen.

Możesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe