Defibrylator

27 kwietnia 2017 (wygasło)
Warszawa Praga Południe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę (zakup) defibrylatora LIFEPAK CR2  firmy Physio-Control  - 1 szt. -  wyprodukowanego w 2017 r. z możliwie najkrótszym terminem dostawy.
 
W ofercie cenowej proszę wskazać:

- całkowitą wartość przedmiotu zamówienia (cenę netto i brutto) oraz koszt dostawy,
- rok produkcji aparatu,
- czas trwania pełnej gwarancji na cały sprzęt,
- warunki płatności,
- termin realizacji dostawy sprzętu.

Sposób płatności: Proszę o uwzględnienie możliwości dokonania płatności przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Sprzęt należy dostarczyć wraz z: instrukcją obsługi w języku polskim, kartą gwarancyjną, certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną, oznakowaniem znakiem CE, klasyfikacją wyrobu, wykazem dostawców części i materiałów oraz wykazem podmiotów upoważnionych do obsługi serwisowej (autoryzowany serwis techniczny - gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski).

 PozdrawiamMożesz sprawdzić dane kontaktowe osoby, która dodała to zapytanie ofertowe