MedicalOnline.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych.

Ochrona danych osobowych:

Serwis MedicalOnline.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników / czytelników serwisu.

Gromadzenie danych osobowych:

Serwis MedicalOnline.pl posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły są to imiona i nazwiska użytkowniku, wymagany aktualny adres e-mail oraz dane teleadresowe firm wraz z opisem działalności.

Serwis MedicalOnline.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Cookies oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co MedicalOnline.pl nie odpowiada.

Wiadomości/Reklama

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem MedicalOnline.pl (rejestracja, newsletter). Pod tym określeniem rozumiemy informacje o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy.

Prawa autorskie

Zawarte w całym serwisie MedicalOnline.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby z redakcja współpracujące, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis MedicalOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

MedicalOnline.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

Redakcja MedicalOnline.pl