Fantom Pro-Euro

Brak plików do pobrania
Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2. Fantom umozliwia pomiar:
- gęstość optyczna w punkcie referencyjnym
- rozdzielczość przestrzenna
- dynamiczny kontrast obrazu
- progowy kontrast obrazu
- rozmiar efektywnego pola promieniowania
- proces wywoływania
- Automatyczna Kontrola Ekspozycji


Dane techniczne:
- wymiary: 180x240x45mm
- pole do pomiaru gęstości optycznej
- dwa wzory do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 5,0 do 20,0 PL/mm, ustawione równolegle i prostopadle do osi anoda-katoda
- 10-cio stopniowy klin schodkowy aluminiowy
- 8 obiektów niskiego kontrastu
- wzór do oceny efektywnego pola promieniowania
- znacznik odległości pola promieniowania rentgenowskiego od brzegu fantomu
- obszar zasłonięty mosiądzem do naświetlania sensytometrem
- obszar do testów AEC
- dodatkowa płyta PMMA o grubości 20mm


Pozostałe cechy:
fantom jest zgodny z:
- polską normą PN-EN 61223-3-2
- międzynarodową normą IEC 61223-3-2
- European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening
- fantom posiada certyfikat CE
 
Do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki
Inne produkty firmy "MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k."

MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy