Fantom Pro-Alfa

Brak plików do pobrania
Fantom Pro-Alfa służy do pomiarów w radiografii ogólnej i fluoroskopii.
Umozliwia pomiar parametrów takich jak:
- kolimacja i geometria wiązki
- pozycja i rozmiar efektywnego pola promieniowania
- dynamiczny kontrast obrazu
- rozdzielczość przestrzenna elementów o wysokim i niskim kontraście
- zniekształcenia obrazu we fluoroskopii.
 
Dane techniczne:
- mosiężna siatka - wzór do oceny zniekształceń we fluoroskopii – o podziałce co 5mm
- wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania
- wzór do oceny faktycznej pozycji i rozmiaru wiązki promieniowania
- miedziany klin schodkowy 7 stopniowy
- 4 obiekty o niskim kontraście
- wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 0,6 do 5,0 PL/mm
- stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0° ÷ 1,5°
 
Pozostałe cechy:
fantom jest zgodny z:
- polską normą PN-EN 61223-3-1
- międzynarodową normą IEC 61223-3-1
- niemieckimi normami DIN 6868-3 oraz DIN 6868-4
- fantom posiada certyfikat CE
 
Do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki

Inne produkty firmy "MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k."

MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy