Oprogramowanie do rozliczania z NFZ

Brak plików do pobrania
Optymalizator JGP
•Oblicza wartości punktowe usług medycznych
•Uwzględnia umowę szpitala z NFZ
•Dostęp do danych statystycznych
•Powszechny dostęp - szpitale/lekarze mają do niego dostęp przez witrynę www.uhc.pl
•Od 01 lipca 2008 r. do chwili obecnej użytkownicy Optymalizatora JGP przeanalizowaliponad 5.000.000 przypadków klinicznych, zarabiając dzięki niemu dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych
•NFZ jest nieoficjalnie wdzięczny firmie CGM za sprawne przeprowadzenie kampanii edukacyjnej– dzięki Optymalizatorowi wielu lekarzy i specjalistów nauczyło się poruszać w nowym systemie rozliczeń z NFZ.

Optymalizator JGP to narzędzie zbudowane na bazie doświadczeń CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych. W przeciwieństwie do pozostałych aplikacji dostępnych na rynku, narzędzie to nie tylko wyznacza grupy i oblicza ich wartości punktowe, ale również:
- sugeruje zmiany w kodowaniu zapewniające lepsze (bardziej opłacalne dla szpitala) grupowanie
- pozwala na symulację grupowania / optymalizację opłacalności epizodu pacjenta
- jest aplikacją działającą przez przeglądarkę WWW z serwerów CompuGroup Medical Polska. Dzięki temu mogą z niej korzystać jednocześnie szpitale w całym kraju
- umożliwia dostęp do danych statystycznych
- uwzględnia umowę szpitala z NFZ
- dzięki swojej unikalnej technologii Optymalizator JGP jest narzędziem codziennej pracy dla kilku tysięcy pracowników szpitali w całym kraju

Zasada działania systemu opiera się na równoległej analizie wytycznych NFZ (dotyczących sposobu rozliczania w systemie JGP) z danymi statystycznymi, które powstają na bazie analizowanych przypadków. Interaktywna wymiana informacji pomiędzy użytkownikami umożliwia prawidłowe i efektywne kodowanie przypadków.
Inne produkty firmy ""FARUM" S.A. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych"

"FARUM" S.A. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy