System Szpitalny HIS

Brak plików do pobrania
CliniNET to kompleksowy system informatyczny składający się z części medycznej, administracyjnej oraz zarządczej. 
W ramach części medycznej system składa się się z modułów podstawowych, obsługujących ruch chorych pacjentów, stanowiących rdzeń i fundament całego rozwiązania oraz modułów specjalizowanych. 
Ilość modułów specjalizowanych zmienia się wraz z rozwojem struktury i potrzeb szpitala/poradni, dlatego też kompletny system informatyczny powinien cechować się otwartością również w zakresie współpracy z programami medycznymi innych dostawców. 
Moduły zarządcze korzystają zarówno z danych zawartych w systemie medycznym jak i administracyjnym, umożliwiając kalkulację kosztów procedur, świadczeń oraz monitorowanie i automatyzację procesu rozliczeń z płatnikami.
Inne produkty firmy ""FARUM" S.A. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych"

"FARUM" S.A. Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy