Doradztwo w zakresie sprzętu medycznego

Brak plików do pobrania
Zostaniesz przeniesiony na stronę, która obsługuje sprzedaż tego produktu

Zaspokoić potrzeby Inwestora.

Jak pogodzić skutecznie dobro własne, Inwestora i dostawców sprzętu i wyposażenia medycznego??

Każdy kto choć raz próbował wybudować i wyposażyć choćby najmniejszy obiekt szpitalny, wie jak wiele problemów i komplikacji to ze sobą niesie. O ile branża budowlana dla Generalnego wykonawcy nie stanowi zagadki o tyle zakupienie odpowiedniego sprzętu  i wyposażenia medycznego wielu firmom budowlanym spędza sen z powiek.

W czasach boomu budownictwa obiektów szpitalnych w Polsce , firmy budowlane zostały zmuszone do świadczenia nie tylko usług z zakresu budownictwa ale również do kompleksowego wyposażania obiektów szpitalnych pod klucz. Niesie to za sobą oprócz niewątpliwych korzyści dla Inwestora wiele niedogodności dla Generalnego wykonawcy.

Zaistniała sytuacja wymaga od Wykonawców przystosowania się do nowych warunków. Niejako wymusza na nich poruszanie się po zagadnieniach wielu gałęzi medycyny oraz  regulujących je przepisach prawnych. Jednocześnie wiąże się to z poświęceniem dodatkowego czasu a co za tym idzie dodatkowymi kosztami, również w związku z potrzebą zwiększenia zatrudnienia o osoby będące specjalistami z różnych dziedzin nie powiązanych z branżą budowlaną (osprzęt instalacji gazów medycznych, centralne sterylizatornie, wyposażenie bloku operacyjnego, sal wzmożonego nadzoru, sal chorych, zaplecze diagnostyczne, radiologiczne i wiele więcej).

Idealnym i korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem jest w więc

 OUTSOURCING!!!

Korzystanie z usług doradczych zewnętrznych  firm, merytorycznie przygotowanych do zagadnień wyposażenia szpitalnego i sprzętu medycznego rzeczywiście się opłaca.

Nasza firma bierze na swoje barki żmudne poszukiwania właściwych urządzeń, konsultacje z Inwestorem i projektantem, płynnie porusza się po zagadnieniach kompleksowego wyposażania obiektów szpitalnych i stanowi bazę wiedzy oraz wsparcie merytoryczne  dla Generalnego wykonawcy tym samym odciążając go i pozwalając na skupienie całej uwagi na prawidłowym przebiegu procesu budowlanego.

Nasi konsultanci w swej pracy wykorzystują zdobytą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu wysokiej klasy aparatury medycznej, sprawnie poruszają się w gąszczu przepisów, norm unijnych i wymogów sanitarnych i stanowią żródło wiedzy niezbędnej do właściwego  i terminowego wyposażenia każdego obiektu medycznego.

Nasza oferta jest skierowana do:

-  firm budowlanych biorących udział w postępowaniach

   o Zamówienia  Publiczne

-  firm budowlanych wykonujących roboty budowlane ( modernizacja,

   remont, budowa) w trybie zaprojektuj, wybuduj i wyposaż pod klucz

Proponujemy dla konkretnej Inwestycji następujące usługi:

- doradztwo i konsultacje w zakresie Technologii wyposażenia

  medycznego

-doradztwo w zakresie doboru sprzętu medycznego zgodnego w

 wymogami Inwestora oraz obowiązujących przepisów

-pozyskanie ofert na sprzęt medyczny zgodny z wymogami w

 postępowaniu o Zamówienie Publiczne

-pozyskiwanie atrakcyjnych ofert od dostawców, dystrybutorów,

 producentów sprzętu medycznego

-pozyskiwanie atrakcyjnych ofert podwykonawców robót branżowych

 np. gazy medyczne, instalacje teletechniczne, ochrona radiologiczna

-analiza ofert poddostawców i podwykonawców pod kątem spełniania

 parametrów i zgodności z Projektem i Technologią medyczną

-negocjacje cen

-negocjacje warunków gwarancji i serwisu

-konsultacje z Inwestorem

-weryfikacja parametrów sprzętu medycznego wymaganych przez

 Inwestora

-konsultacje z biurami projektowymi i branżystami

-opieka nad Generalnym wykonawcą podczas trwania procedury

-opieka nad Generalnym wykonawcą podczas realizacji Inwestycji

Dzięki naszym usługom unikniecie Państwo:

- kosztów wynikających z nieprawidłowego szacowania części

  medycznej Inwestycji

-kosztów wynikających z niewłaściwej analizy rynku sprzętu medycznego

-opóźnień w realizacji Inwestycji wynikających z braku właściwego i

 odpowiadającego wymogom sprzętu oraz wiążących się z tym kosztów

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług outsourcingowych.

To się naprawdę opłaca!!!

Inne produkty firmy "Raj-Pol Medical Jacek Chludziński"

Raj-Pol Medical Jacek Chludziński

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy