Systemy rurociągowe dla gazów - SRGM

Brak plików do pobrania
Zostaniesz przeniesiony na stronę, która obsługuje sprzedaż tego produktu

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - SRGM

Systemy rurociągowe dla gazów medycznych mają za zadanie dostarczać gazy medyczne oraz sprężone powietrze i próżnię do sal operacyjnych, sal intensywnej opieki medycznej, sal wybudzeń, sal łóżkowych, pomieszczeń diagnostycznych i zabiegowych. Gazy medyczne wykorzystywane są jako środki łagodzące przebieg choroby oraz jako gazy nośne przy narkozach. Próżnia jest niezbędna do odsysania krwi i wydzielin z pola operacyjnego, odsysania uwalniającego narządy oddechowe, jak również do drenażu ran pooperacyjnych. Sprężone powietrze natomiast to czynnik energetyczny niezbędny do pracy urządzeń medycznych, rozpylaczy, inżektorów i systemów odprowadzania gazów znieczulających. Sprężone powietrze służy także do napędu instrumentów chirurgicznych.
Niezakłócona praca wymianami butli, oszczędność miejsca, ograniczenie przenoszenia infekcji poprzez zabrudzone butle oraz odciążenie personelu pomocniczego to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie zyskuje się po zastosowaniu instalacji zasilania gazami medycznymi. Sygnalizacje awarii gazów medycznych czuwają nad poprawnością dostarczania gazów o stałym ciśnieniu oraz nad prawidłowością funkcjonowania źródeł zasilania.
 

\"\"
Rurociągi gazów medycznych

Rurociągi wykonane są z rur miedzianych, trójników, złączek i kolanek połączonych za pomocą lutu twardego LS-45 (srebro). Rurociągi wykonane są zgodne z normą PN-EN ISO 7396-1 " Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni" .Zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1 stosujemy rury miedziane do gazów medycznych spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2004 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni".

 
 

Inne produkty firmy "INMED – KARCZEWSCY SP. Z O.O. SP. K."

INMED – KARCZEWSCY SP. Z O.O. SP. K.

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy