Zespół kontrolno informacyjny gazów medycznych "Skrzynka SZKG"

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych umożliwia zamykanie / otwieranie przepływu gazów medycznych, stałą ich kontrolę oraz włączenie zasilania awaryjnego.

Zespoły kontrolno-informacyjne gazów medycznych przeznaczone są do montowania w obiektach szpitalnych. Zespoły (skrzynki) instalowane są dla każdej sali operacyjnej, na salach intensywnej opieki medycznej, salach reanimacyjnych, oraz na poszczególnych oddziałach (piętrach). Umożliwiają one zamykanie / otwieranie przepływu gazów medycznych, stałą ich kontrolę oraz włączenie zasilania awaryjnego. W przypadku wystąpienia awarii centralnego zasilania, zasilanie może być doprowadzone poprzez skrzynkę do obsługiwanego przez nią obszaru. W każdej skrzynce może być zainstalowana sygnalizacja, która w przypadku zmiany ciśnienia poza ustalone granice będzie wyzwalała akustyczny i optyczny alarm. Skrzynki spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych oraz są wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1:2007

Budowa

Skrzynki składają się z następujących elementów :

 • obudowa metalowa pokrywana lakierem proszkowym wraz z ramką i drzwiczkami
 • sygnalizator stanu gazów medycznych (opcja)
 • zamek z możliwością awaryjnego otwarcia
 • zespoły zaworowo-połączeniowe z manomaetrami i presostatami lub z manometrami kontaktowymi.

Każda skrzynka posiada zamek umożliwiający otwarcie jej za pomocą klucza, który jest jednakowy dla wszystkich zamontowanych na danym obiekcie skrzynek. W sytuacji awaryjnej skrzynkę można otworzyć poprzez uderzenie pięścią w zamek.

Sygnalizator stanu gazów medycznych :

Sygnalizator stanu gazów medycznych (SSGM) przeznaczony jest do współpracy z czujnikami ciśnienia sygnalizującymi poprzez rozwarcie, zwarcie styków przekroczenie ustalonych granic. SSGM sygnalizuje optycznie i akustycznie zadziałanie określonego czujnika/manometru kontaktowego. Opcjonalnie sygnalizator może mieć wejścia analogowe plus w skrzynce zamontowane przetworniki ciśnienia, co umożliwia wyświetlanie na ekranie bieżącej wartości ciśnienia.


Dane techniczne:

 • Skrzynki wykonywane są dla gazów medycznych O2 , AIR , VAC , N2O, CO2 jako 1 , 2 , 3 , 4, 5 lub 6 gazowe w konfiguracji określonej przez zamawiającego.
 • Standardowe parametry techniczne:
 • Ciśnienie pracy dla O2,AIR,N2O,CO2: 04-0,5 MPa
 • Ciśnienie pracy dla próżni: -0,06 MPa
 • Standardowa średnica rur przyłączeniowych dla O2,AIR,N2O,CO2 : 15x1 mm
 • Standardowa średnica rur przyłączeniowych dla próżni : 22x1 mm
 • Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych zarejestrowany jest w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny klasy IIb pod numerem PL/DR 013991
 • Zespoły kontrolno-informacyjne gazów medycznych oznaczone znakiem CE z numerem 1011

Podstawowe dane techniczne Sygnalizatora gazów medycznych SSGM:

 • Napięcie zasilania: 24V (z zasilacza stabilizowanego)
 • Dotykowy wyświetlacz LCD - funkcja interfejsu.
 • Pobór prądu w czasie pracy: bez alarmu 10mA, z alarmem 45mA
 • Ilość wejść: 6 cyfrowych + opcja 6 analogowych

Inne produkty firmy "INMED – KARCZEWSCY SP. Z O.O. SP. K."

INMED – KARCZEWSCY SP. Z O.O. SP. K.

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy