StocKey® RFID

Brak plików do pobrania
StocKey® RFID


Inteligentna szafa magazynowa StocKey® RFID najlepszym sposobem zapewnienia kontroli i ewidencji w czasie rzeczywistym kosztownych produktów chirurgicznych.
Rozwiązanie dla bezpiecznego dostępu do kontroli dostaw chirurgicznych przy użyciu RFID.
Automatyzacja kluczowych zadań zarządzania zasobami  w bardzo złożonych środowiskach, w tym zarządzanie zapasami (zapasy, partia, data przydatności), przydzielanie pacjentom, pobieranie danych i uzupełnianie zamówień.
Technologia skoncentrowana na opiece klinicznej w środowiskach wysoko wyspecjalizowanych.
Gromadzenie dane o dostępności, zużytych materiałach i  narzędziach chirurgicznych, w celu optymalizacji poziomu zapasów i redukcji kosztów.
Zalety: redukcja kosztów kontroli ważności produktów, inwentaryzacja bez dodatkowego obciążenia pracą, pełna identyfikowalność ruchów magazynowych dla każdego użytkownika.
Inne produkty firmy "KONKRET"

KONKRET

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy