System CARESTREAM DIRECTVIEW Elite CR

System DIRECTVIEW Elite CR został zaprojektowany do rozproszonych i centralnych zastosowań CR. Tu najbardziej liczy się jakość obrazu, jego szybka dostępność, niskie koszty i wysoka produktywność. 

Dostarcza wysokiej jakości obrazów przy równoczesnej kompaktowości pozwalającej na jego umieszczenie w pomieszczeniach do badań rentgenowskich lub sterowniach.

Integruje centralną bazę danych z wieloma stacjami roboczymi w celu poprawy przepływu pracy, produktywności i zwiększenia liczby przyjmowanych pacjentów.

Przetwarza średnie lub duże ilości zdjęć dla szpitali, centrów obrazowania, klinik i dużych przychodni prywatnych i publicznych.
Daje się łatwo skonfigurować dla potrzeb indywidualnego użytkownika.

Umożliwia wykonanie ogólnych badań radiologicznych jak i obsługę długich zdjęć kości długich 35 x 84 cm oraz obrazowania stomatologicznego 15 x 30 cm.


Inne produkty firmy "Diamedica"

Diamedica

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy