Fantom Pro-Alfa

Brak plików do pobrania
Fantom pro-Alfa


Fantom do przeprowadzania testów podstawowych, fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich radiografii ogólnej i fluoroskopii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-1:
kolimacja i geometria wiązki
pozycja i rozmiar efektywnego pola promieniowania
dynamiczny kontrast obrazu
rozdzielczość przestrzenna elementów o wysokim i niskim kontraście
zniekształcenia obrazu we fluoroskopii.

Dane techniczne:
mosiężna siatka - wzór do oceny zniekształceń we fluoroskopii – o podziałce co 5mm
wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania
wzór do oceny faktycznej pozycji i rozmiaru wiązki promieniowania
miedziany klin schodkowy 7 stopniowy
4 obiekty o niskim kontraście
wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 0,6 do 5,0 PL/mm
stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0° ÷ 1,5°

Pozostałe cechy:
fantom jest zgodny z:
polską normą PN-EN 61223-3-1
międzynarodową normą IEC 61223-3-1
niemieckimi normami DIN 6868-3 oraz DIN 6868-4
fantom posiada certyfikat CE
do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki
Inne produkty firmy "Pro-Project"

Pro-Project

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy