fantom Pro-Digi

Brak plików do pobrania
fantom Pro-Digi


Fantom do przeprowadzania testów podstawowych, fizycznych parametrów aparatów rentgenowskich w cyfrowej i ucyfrowionej radiografii ogólnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-1:
kolimacja i geometria wiązki
pozycja i rozmiar efektywnego pola promieniowania
dynamiczny kontrast obrazu
rozdzielczość przestrzenna elementów o wysokim i niskim kontraście
jednorodność obrazu

Dane techniczne:
płyta miedziana o grubości 1mm
wzór do oceny zgodności pola świetlnego z polem promieniowania
miedziany klin schodkowy 7 stopniowy
6 obiektów o niskim kontraście
wzór do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 0,6 do 5,0 PL/mm
opcjonalny stożek do kontroli osiowości wiązki w zakresie 0° ÷ 1,5°
 
Pozostałe cechy:
fantom jest zgodny z:
polską normą PN-EN 61223-3-1
międzynarodową normą IEC 61223-3-1
niemieckimi normami DIN 6868-58 oraz DIN 6868-13
fantom posiada certyfikat CE
do fantomu dołączona jest dokładna instrukcja oraz formularze pozwalające samodzielnie wykonać każdy test, ocenić i zapisać jego wyniki
Inne produkty firmy "Pro-Project"

Pro-Project

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy