REJESTRATORY MEDYCZNE

Brak plików do pobrania

Rejestratory to urządzenia przeznaczone do pomiaru i rejestracji sygnałów elektrycznych reprezentujących wielkości fizyczne. Urządzenie może pracować autonomicznie, lub w sieci urządzeń połączonych z PC, na którym zainstalowana jest aplikacja ARCHIWUM.

Większość naszych rejestratorów realizuje rejestrację z interepretacją cyklu sterylizacji. W zależności od użytej wersji oprogramowania, rejestracji i interepretacji podlegają m.in. następujące dane:

 • nazwa użytkownika sterylizatora, typ i nr fabryczny sterylizatora oraz rejestratora,
 • nr cyklu (rejestrator pamięta poprzednie i generuje kolejny niepowtarzalny nr cyklu),
 • ostatnie testy i ich wyniki (np. test Bowie & Dicka, test szczelności),
 • data i czas rozpoczęcia cyklu,
 • opcjonalnie przy współpracy z modułem identyfikacji, rejestruje osobę obsługującą i nadzorującą cykl pracy sterylizatora,
 • jeśli istnieje komunikacja pomiędzy rejestratorem i sterownikiem wówczas rejestrowane są: nr i zadane parametry wybranego programu, różnica odczytu z czujników rejestratora i sterownika i inne dane które posiada sterownik. Uwaga: odpowiednie normy (np.: EN 14180 pkt. 4.3.7.1.1) zezwalają na przesyłanie informacji pomiędzy sterownikiem i rejestratorem w obie strony.
 • sprawdzenie poprawności zamknięcia i uszczelnienia drzwi, jeśli do rejestratora dołączone są czujniki drzwi i pokryw,
 • odczyt i rejestrowanie parametrów z czujników temperatury i ciśnienia w komorze,
 • odczyt i rejestrowanie parametrów z dodatkowych czujników (np. temperatura w  „butelce”),
 • rejestracja parametrów odbywa się co minutę - licząc od czasu rozpoczęcia cyklu.
 • rejestrowanie powstałych stanów alarmowych (w zależności od rodzaju cyklu jest zdefiniowanych od kilkunastu do 80 stanów alarmowych, z których część pozwala na kontynuację cyklu, inne mają wpływ na poprawność cyklu przez określony okres czasu, kolejne powodują, że cykl będzie uznany za niepoprawny itd.).
 • Generowany jest czas powstania i zaniku,rejestracja stanu mediów zasilających (jeśli są podłączone odpowiednie czujniki),
 • raport podsumowujący (czas trwania i wynik każdej z faz),
 • komunikat końcowy, który jest wypracowywany na podstawie analizy parametrów przebiegu każdej z faz. Komunikat jest wypracowany tylko w oparciu o dane  pochodzące z rejestratora i nie zależy od układów sterowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Inne produkty firmy "ELMI Systemy Automatyki"

ELMI Systemy Automatyki

Wizytówka firmy

Formularz kontaktowy