Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe
Kapnograf to urządzenie służące do pomiaru EtCO2, czyli końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla. Ponadto obrazuje on krzywą kapnograficzną. Wyróżnia się kapnografy stacjonarne, przenośne oraz kapnometry. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą kapnograf stanowi podstawowe wyposażenie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziałów anestezjologii w szpitalach.

Kapnografy

 (produktów w bazie 3)

KATEGORIE (kliknij aby rozwinąć)

Sprzęt medyczny
Dermatologia
Rotory
RSWT
Tomografy