Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe
Densytometry medyczne to urządzenia służąco do pomiaru gęstości kości, a nowoczesne densytometry ultradźwiękowe są wykorzystywane także do diagnostyki złamań nisko energetycznych przy badaniach przesiewowych. Densytometry rentgenowskie umożliwiają ocenę mineralnej gęstości kości (tzw. BMD) przy wykorzystaniu podwójnej wiązki promieniowania RTG. W ofercie portalu ze sprzętem medycznym MedicalOnline.pl producenci i dystrybutorzy oferuję densytometry osiowe do pomiaru gęstości kośćca oraz małe urządzenia do badań densytometrycznych na: przedramieniu, kości piszczelowej, paliczkach, na kości śródstopia, na kości piętowej. Producenci densytometrów oferują także małe przenośne ultradźwiękowe urządzenia służące do diagnostyki złamań oraz monitorowania efektów terapii. Nowoczesne densytometry wyposażone są w komputer sterujący jego pracą, a cyfrowe densytometry łączą się z innym sprzętem do diagnostyki.

Densytometry

 (produktów w bazie 15)

KATEGORIE (kliknij aby rozwinąć)

Sprzęt medyczny
Dermatologia
Rotory
RSWT
Tomografy