Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Gotowe moduły = nowe piętro

Lena Olczak/PM | 2009-04-29
Gotowe moduły = nowe piętro

Taką technologią wybudowano w Polsce tylko kilka obiektów. Z gotowych elementów, wyposażonych już w instalacje, drzwi, okna ułożono dodatkowe piętro budynku.

Gotowe moduły = nowe piętro

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci

Gotowe moduły = nowe piętro

Celem samodzielnego Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej jest rozwiązywanie wszystkich problemów zakresu anestezjologii i intensywnej terapii związanych z szeroko pojętym leczeniem chorób wieku rozwojowego.

W Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy w 2008 roku ukończono budowę nowoczesnej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci. Powstała z 36 modułów, umieszczonych na specjalnie przygotowanej  stalowej konstrukcji, na jednym ze szpitalnych skrzydeł . Szpital urósł o jedno piętro.

Gotowe elementy, z pełnym wyposażeniem, sprowadzono do Polski z Niemiec. - Na budynku, w którym nieprzerwanie  pracowały kliniki trudno było prowadzić tradycyjną budowę. Poza tym, przeprowadzone ekspertyzy wskazywały, że typowa nadbudowa nie będzie tu możliwa z powodu zbyt dużego ciężaru. Tymczasem zastosowane rozwiązanie jest o 30 proc. lżejsze od typowego. – mówi Elżbieta Krzyżanowska, dyrektor ds. administracyjno-ekspoloatacyjnych

Kompletne segmenty oddziału intensywnej terapii przywoziły ogromne tiry (12,7 metra długości oraz 20 ton wagi). Moduły przywożone były nocą. Chodziło o to, by przewożące je ciężarówki nie blokowały bydgoskich ulic. Ciężarówki ustawiano na terenie byłych ogródków działkowych i dozorowano przez 24 godziny na dobę.

Budowlana nowość

Taką technologią wybudowano w Polsce tylko kilka obiektów. Z gotowych elementów, wyposażonych już w instalacje, drzwi, okna ułożono dodatkowe piętro budynku. Znajduje się w nim 18 stanowisk intensywnej terapii dziecięcej oraz sala operacyjna (w planach planowana jest rozbudowa bloku operacyjnego). Co ważniejsze to wszystko powstało bardzo blisko istniejącego już oddziału chirurgii dziecięcej, ułatwi to szpitalną komunikację.

Taka metoda budowy nowego oddziału jest kosztowna, ale pozwala na szybką budowę. Możliwość realizacji prac budowlanych w czasie ok. trzech tygodni umożliwiła szpitalowi prawie całkowite uniknięcie problemów z organizacją działalności szpitala. Tradycyjną techniką budowy, prace nad nowym oddziałem trwałyby nawet dwa lata. Modułowa nadbudowa, razem z wmontowanym wyposażeniem m.in. kolumnami anestezjologicznymi kosztowała szpital 17 mln zł. Konieczne wyposażenie zamknęło się w kwocie 11 mln złotych.

- Zależało nam też na tym,  by rozbudowa jak najszybciej została sfinalizowana - moduły zaczęto montować w lipcu, a już w październiku mogliśmy wejść do nowoczesnego, pięknie wyposażonego obiektu z 18-stoma stanowiskami do intensywnej terapii i salą  operacyjną. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Już dzwonią do nas dyrektorzy innych szpitali pytając o jej szczegóły – przyznaje Elżbieta Krzyżanowska, dyrektor ds. administracyjno-ekspoloatacyjnych.

Inwestycja  jest tylko jednym z elementów kompleksowego planu modernizacji i rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza. Całkowity koszt realizacji tego projektu ma wynieść ok. 300 mln zł. Niedawno zakończono termomodernizację budynku głównego. Ma też powstać 12 sal operacyjnych.

Czym zajmuje się Oddział?


Celem samodzielnego Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, wchodzącej w skład Katedry Anestezjologii CM UMK w Bydgoszczy, jest rozwiązywanie wszystkich problemów zakresu anestezjologii i intensywnej terapii związanych z szeroko pojętym  leczeniem chorób wieku rozwojowego pacjentów regionu kujawsko-pomorskiego. Placówka ma podjąć działania ośrodka referencyjnego najwyższego szczebla dla pacjentów z regionu.
 

 • Podjęcie procesu diagnostyczno-leczniczego w pełnym zakresie intensywnej terapii wrodzonych i nabytych patologii występujących u pacjentów w wieku rozwojowym /od okresu noworodkowego do 18 r.ż.
 • Rozwiązanie problemu wysoko specjalistycznej opieki anestezjologicznej  okresu noworodkowego.
 • Podjęcie procesu stabilizującego funkcję narządów przed wdrożeniem leczenia operacyjnego u dzieci w różnych przedziałach wiekowych.
 • Zapewnienie opieki konsultacyjnej i leczniczej dla pacjentów Kliniki Pediatrii Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej oraz innych klinik /Klinika Neurochirurgii, Klinika Ortopedii, Klinika Chirurgii Plastycznej/ leczących dzieci na terenie szpitala.
 • Podjęcie nie wykonywanego dotychczas na terenie miasta leczenia nerkozastępczego dzieci będących w stanach zagrożenia życia.
 • Podjęcie intensywnej opieki nad dziećmi z urazami wielonarządowymi.
 • Zapewnienie intensywnej terapii  pacjentom Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii w trakcie prowadzenia chemioterapii.
 • Podjęcie intensywnej terapii powikłań wielonarządowych po przeszczepach szpiku u pacjentów w fazie leczenia choroby nowotworowej w  w/w Klinice.
 • Podjęcie intensywnej terapii pooperacyjnej u dzieci z chorobą nowotworową.
 • Zapewnienie opieki anestezjologicznej, konsultacyjnej i intensywnej terapii dla pacjentów z innymi niż nowotwory złośliwe typami chorób hospitalizowanych w różnych jednostkach w obrębie regionu.
 • Prowadzenie działalności naukowo badawczej oraz wdrożeniowej związanej z szybkim postępem w światowej anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UMK w Bydgoszczy w oparciu o nowocześnie funkcjonującą bazę kliniczną.
Brak tagów