Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

UE domaga się pieniędzy od NFZ

Rzeczpospolita | 2009-04-29

Ponad 571 mln zł wynoszą roszczenia państw Unii Europejskiej kierowane do NFZ. Chodzi o zapłatę za świadczenia medyczne wykonane w krajach członkowskich, z których Polacy korzystają od 2004 r- podaje Rzeczpospolita.

Zostały one przedstawione na 166 tys. formularzy rozliczeniowych. Część roszczeń została już opłacona przez NFZ.

Od pierwszego maja 2004 r. osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ są również objęte ubezpieczeniem na całym terytorium UE.

W każdym kraju Unii Polacy mogą uzyskać pomoc w stanie zagrożenia życia i nagłego zagrożenia zdrowia. Zasadą jest, że przebywając na terenie innego państwa członkowskiego obywatel polski traktowany tak, jak obywatel tego państwa.

Świadczenia i usługi przysługujące obywatelom na terytorium danego kraju należą się także Polakom. Jednak w niektórych państwach przewidziane są opłaty za dany rodzaj świadczenia medycznego lub tzw. wkład własny.

Warunkiem uzyskania bezpłatnie pomocy medycznej w krajach UE w nagłej sytuacji jest posiadanie i przedstawienie lekarzowi formularza będącego potwierdzeniem ubezpieczenia. Odpowiedni formularz można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ. Natomiast do leczenia planowanego konieczna jest zgoda krajowego ubezpieczyciela (w przypadku Polski - prezesa NFZ). W 2008 r. Fundusz wydał 108 takich zgód.

W Parlamencie Europejskim trwają obecnie prace dotyczące dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Komisja Europejska chce, by w sytuacji, gdy dany rodzaj leczenia jest dostępny w krajowym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, pacjenci z tego kraju mieli również prawo do takiego leczenia w innym państwie bez konieczności uzyskania zgody ubezpieczyciela.

Pacjenci mają płacić za leczenie, a następnie uzyskają zwrot kosztów do kwoty, jaką dany zabieg kosztowałby w ich kraju. Jednak w szczególnych przypadkach - wymagających opieki szpitalnej - zgoda może być wymagana.

Za bezpieczeństwo i jakość leczenia będzie odpowiadał kraj, w którym leczenie przeprowadzono. W przypadku problemów pacjenci będą poinformowani, w jaki sposób domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania.

Jak podkreśla KE, co roku z opieki lekarskiej w innym kraju UE korzysta niewiele osób. Zasady refundacji leczenia nie są obecnie do końca jasne. W wielu spornych przypadkach Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekał, że pacjenci mieli prawo zwrotu kosztów.

Rada Europejska i Parlament Europejski wezwały KE do uściślenia sytuacji prawnej i opracowania konkretnych ram prawnych dotyczących transgranicznej opieki medycznej. Dyrektywa ma ułatwić rozwiązywanie kwestii praktycznych oraz służyć poprawie bezpieczeństwa i jakości tej opieki.

 

Rzeczpospolita 29.04.09

Brak tagów