Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"GP": O przychodzie z pakietu medycznego zdecyduje sąd

Gazeta Prawna | 2008-11-18

Podatnicy, którzy otrzymują od szefa abonament na usługi medyczne niewynikające z kodeksu pracy, mogą dowodzić, że nie są one ich przychodem opodatkowanym PIT - czytamy w Gazecie Prawnej.

Pracownicy, którzy dostają od pracodawcy abonamenty medyczne, mają problem z odpowiednią kwalifikacją podatkową. Organy podatkowe twierdzą bowiem, że są one przychodem podatników podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednak w tej sprawie jednolite.

<%n_p%>

Wojewódzkie sądy administracyjne zgodnie twierdzą, że świadczenia medyczne, które pracodawca musi zapewnić pracownikom, nie podlegają opodatkowaniu PIT (np. wyrok sygn. akt III SA/Wa 120/08, prawomocny, . Z taką wykładnią przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., zgadzają się eksperci.

<%n_p%>

- Przychodu pracownika nie stanowią świadczenia medyczne, do których opłacenia pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów kodeksu pracy i innych ustaw. Takie świadczenia zdrowotne mają bowiem charakter obowiązkowy. Muszą być zagwarantowane i dokonywane niezależnie od woli pracownika i pracodawcy - stwierdza Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik w Auxilium.

<%n_p%>

Spór w orzecznictwie dotyczy natomiast świadczeń w ramach abonamentów medycznych nadobowiązkowych, czyli tych, za które pracodawca płaci ryczałtem co miesiąc, bez względu na to, czy pracownik korzysta z tych usług, czy nie.

<%n_p%>

Gazeta Prawna, 18.11.2008

Brak tagów