Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowa pracownia RTG

Marta Jurga/PM | 2009-04-22
Nowa pracownia RTG

Od początku istnienia szpitala podstawę jego działalności stanowi chirurgia urazowa i ortopedia.

Droga Szpitala św. Anny do urządzenia pracowni RTG z prawdziwego zdarzenia była długa i nie pozbawiona problemów. Podczas remontu pojawiły się nieprzewidziane trudności: okazało się m.in. że pomieszczenie dostosowywane na potrzeby pracowni jest za małe.

Miejski Szpital Chirurgii Urazowej w Warszawie, znany obecnie jako Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny, powołany został w maju 1952 roku. Można powiedzieć, że szpital powstał w naprędce dostosowanych, starych, nie najlepiej nadających się do tego celu zabudowaniach. Na I piętrze jednego ze skrzydeł umieszczono Pracownię Rentgenowską z dwoma gabinetami. Mieściła się tam aż do 2007 r. Pod koniec lat 80-tych utworzono na poziomie parteru kolejny gabinet rtg, który w 1995r. wyposażono w nowoczesny, jak na owe czasy, aparat do zdjęć kostnych firmy Shimadzu. W 1994 roku zakupiono aparat tomograficzny i otwarto Pracownię Tomografii Komputerowej.

Długa droga do modernizacji

Od 1997 r. rozpoczął się długotrwały proces restrukturyzacji, którego celem stało się, między innymi, wprowadzenie nowoczesnych zmian w szpitalu jako przedsiębiorstwie, poprawa struktury organizacyjnej i zasad jego funkcjonowania. Przeprowadzane były remonty i modernizacja pomieszczeń szpitalnych. W listopadzie 2006 roku uprawomocniła się decyzja Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zatwierdzająca projekt przebudowy i udzielająca pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej. W nowych pomieszczeniach stanąć miał nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski. Dopiero zakup wysokiej klasy diagnostycznego sprzętu medycznego rozpoczął proces rzeczywistego wprowadzania WSCU w nową erę. W styczniu 2007 roku zrealizowany został projekt pt. „Zakup Cyfrowego Aparatu RTG z torem wizyjnym dla Oddziału Ratunkowego WSCU św. Anny w Warszawie”, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym samym roku zakupiono nowy aparat rtg do zdjęć kostnych i aparat rtg z ramieniem „C” na blok operacyjny chirurgii ogólnej. Właśnie rozpoczął się przetarg na zakup tego typu aparatu dla potrzeb chirurgii urazowej i niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Pracowni Rentgenowskich, czytnika płyt obrazowych. Łączny koszt zakupów sprzętu rtg to około 2 mln 800 tys. złotych. Prace budowlane, elektryka, wentylacja, związane z przebudową samych pomieszczeń – gabinetów rtg i pomieszczeń socjalnych, wycenione zostały na ponad 300 tys. złotych.

Nie obyło się bez problemów

Przebudowa dotyczyła pomieszczeń na dwóch poziomach szpitala. Niestety, plany poszczególnych pomieszczeń dla Pracowni Rentgenowskich były zatwierdzone przez ówczesnego Kierownika Zakładu, bez konsultacji z pracownikami. To, jak również nietrafiona specyfikacja na zakup aparatu cyfrowego, stało się powodem wielu późniejszych problemów. Dotyczyły one zarówno rozmieszczenia sprzętu, jak i właściwej organizacji pracy. Decydując się na wdrożenie systemu radiografii cyfrowej należało zapewnić odpowiednią do liczby pracowni ilość nie tylko aparatów rtg, ale również stacji roboczych dla techników rtg oraz czytników płyt obrazowych. Ich brak stanowi duże utrudnienie w pracy (na szczęście ten problem będzie wkrótce rozwiązany). W ramach przebudowy SOR-u dokonano radykalnych zmian również w Pracowni rtg, położonej w jego obrębie. Wyburzone zostały ściany, zlikwidowano kabinę dla pacjentów (tzw. przebieralnię), sterownię, rejestrację i pokój socjalny. Zamiast tego powstał nowy gabinet rtg, w którym zainstalowano aparat rtg z cyfrowym torem wizyjnym. Niestety ma on dużo mniejszą powierzchnię, mikroskopijne kabiny i sterownię, w której z trudem mieści się niezbędny sprzęt – konsole, monitory, komputery. Na czytnik płyt obrazowych zabrakło już miejsca i trzeba było ustawić go w jednej z kabin. Drukarkę do zdjęć rtg umieszczono na poziomie -1, gdzie w późniejszym czasie otwarty został drugi gabinet rtg z aparatem do zdjęć kostnych. Ten gabinet jest już bardziej funkcjonalny i przestronny, a aparat rtg doskonale przystosowany do specyfiki badań. Można było to osiągnąć dzięki konsultacjom z pracownikami, uwzględnieniu ich pomysłów i sugestii. Zakupiono aparat rtg z zawieszeniem sufitowym, lampy, które zdecydowanie ułatwiają wykonywanie badań u pacjentów na wózkach, czy łóżkach szpitalnych.

Na poziomie –1 zlikwidowano też znajdującą się tam niegdyś Poradnię Rehabilitacji z gabinetami zabiegowymi. Na tym miejscu powstał gabinet rtg, pokój opisowy z rejestracją, niewielki pokój socjalny dla techników rtg i pomieszczenie dla technika dyżurnego, pokój Kierownika. Jako, że już wcześniej na tym poziomie mieściła się Pracownia Angiografii, jest to obecnie zasadnicza część Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologicznej, w skład którego wchodzi również Pracownia Tomografii Komputerowej, Densytometrii i USG, rozmieszczone w innych częściach szpitala. Instalacja nowoczesnego, cyfrowego aparatu rtg łączyła się z koniecznością zainstalowania sieci informatycznej i wyposażenia gabinetów w sprzęt komputerowy. W przypadku tego szpitala stanowiło to słabe ogniwo w procesie modernizacji. System informatyczny, nawet najlepszy, nie będzie działał prawidłowo jeśli nie będzie dostosowany do potrzeb, struktury i wielkości placówki i te czynniki należy traktować priorytetowo, obok kosztów finansowych.

Rtg dla pilnych przypadków


Od początku istnienia szpitala podstawę jego działalności stanowi chirurgia urazowa i ortopedia. W związku z tym cała jego struktura i organizacja pracy jest dostosowana do tego, by w jak najlepszy i najefektywniejszy sposób zapewnić 24 godzinną obsługę ostrego dyżuru ortopedyczno-urazowego, dyżuru chirurgii ogólnej i internistycznego, całodobową diagnostykę radiologiczną pacjentów szpitalnych oraz wykonywanie świadczeń medycznych dla Przychodni Przyszpitalnej i innych placówek ochrony zdrowia, mających podpisane ze szpitalem kontrakty. Do końca czerwca 2007 roku szpital pełnił ostre dyżury ortopedyczno-urazowe przez sześć dni w tygodniu, dla pacjentów z wyznaczonego dla szpitala rejonu. Od lipca, decyzją Urzędu Miasta, wprowadzone zostały dyżury ogólno warszawskie, które są pełnione w poszczególne dni tygodnia, przez konkretne szpitale. WSCU dyżur pełni całodobowo w każdy poniedziałek, dla ponad 2 mln pacjentów z Warszawy i okolic. Taka zmiana ustawienia dyżurów wpłynęła na ilość przyjmowanych, diagnozowanych i hospitalizowanych pacjentów. W poprzednich latach ilość pacjentów wzrastała z roku na rok. Porównując lata 2005 i 2006 nastąpił niewielki, 9 proc. wzrost ogólnej ilości badań wykonywanych w Pracowni Rentgenowskiej (odpowiednio z 40927 do 45255), po czym spadek o 23 proc. w roku 2007 („tylko” 33937 badań ). Taka prawidłowość odnosi się do również do Pracowni Tomografii Komputerowej. Ponad 60 proc. badań w Pracowni Radiologicznej wykonywanych jest dla pacjentów SOR-u. Mimo zmniejszenia się o bezwzględnej ilości pacjentów, biorąc pod uwagę ilość dni, w których pełniony jest ostry dyżur urazowy, przekłada się to nie na obniżenie, a na olbrzymi wzrost przyjęć w czasie jednego ostrego dyżuru chirurgiczno-ortopedycznego (z ok. 75-80 do 260-300 pacjentów), który wynosi ponad 350 proc.

Brak tagów