Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nie pilnują szpitali

Serwis Samorządowy PAP | 2009-04-20

Nadzór samorządów nad szpitalami jest mało skuteczny. Jakość zarządzania jest niska, a efekty restrukturyzacji dokonywanej z publicznych pieniędzy są chwilowe – wynika z kontroli NIK funkcjonowania szpitali samorządowych w województwie łódzkim. Poprawia się natomiast dostęp do szpitalnego lecznictwa samorządowego - informuje Serwis Samorządowy PAP.

Kontrolerzy NIK zbadali sytuację w szpitalach i samorządach po krytycznych ocenach w mediach dotyczących niegospodarności w niektórych placówkach samorządowych regionu łódzkiego. Badano sytuację 38 szpitali samorządowych. Kontrolą objęto także Urząd Marszałkowski w Łodzi, starostwo powiatowe w Łowiczu, starostwo powiatowe w Rawie Mazowieckiej i urząd gminy w Pabianicach.

NIK uznała, że jakość zarządzania łódzkimi szpitalami jest niska, a efekty restrukturyzacji - chwilowe, w wyniku złego zarządzania lub nawet nielegalnych działań dyrektorów placówek.

Kontrolerzy negatywnie ocenili nadzór samorządów, które są dla szpitali organami założycielskimi.

W związku z ustaleniami kontroli NIK skierowała do prokuratury trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą dwóch szpitali – im. Kopernika w Łodzi i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Pabianicach.

W sprawie „Kopernika” Izba uznała, że jej były dyrektor wyrządził placówce szkodę w wysokości ok. 36 mln zł. Z kolei SPZOZ w Pabianicach zawarł umowę o przejęciu przez inną firmę wynoszącego blisko 6,5 mln zł długu szpitala, rozciągając okres jego spłaty na 15 lat i zmieniając w ten sposób krótkoterminowe zadłużenie na długoterminowe. Z umowy wynikało, że koszty obsługi wyniosą 374 proc. pierwotnego zadłużenia, czyli ponad 24 mln zł.

 

Serwis Samorządowy PAP 20.04.09

Brak tagów