Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Laboratorium - wewnętrzna firma po modernizacji

Lena Olczak/PM | 2009-04-14
Laboratorium - wewnętrzna firma po modernizacji

Obecnie laboratorium w Szpitalu MSWiA wykonuje 25 tys. badań miesięcznie.

Laboratorium w Szpitalu MSWiA zostało gruntownie zmodernizowane w 2003 roku, kiedy to zarządzanie laboratorium przejęła wyspecjalizowana firma zewnętrzna – Diagnostyka Sp. z o. o. Dziś Diagnostyka Sp z o.o. prowadzi ponad 20 laboratoriów w polskich Zakładach Opieki Zdrowotnej. Ma już zatem spore doświadczenie w modernizacji pomiesczeń na potrzeby Laboratorium. Z czym były największe problemy podczas modernizacji w Krakowie?
 

- Zaaranżowanie stosunkowo małej przestrzeni - (135 m2) tak, aby zmieścić tam wszystkie pracownie, stanowiska dla diagnostów, urządzenia i jeszcze zapewnić „zapas” na możliwą w przyszłości rozbudowę. To było wyzwanie przypominające dopasowywanie elementów skomplikowanej układanki  – mówi Bartosz Kowalski, kierujący pracami remontowymi w Diagnostyce Sp. z o. o.

Później już, w kolejnych latach, odbywały się tyko mniejsze prace odświeżające oraz dostosowujące laboratorium do zmieniających się przepisów, np. w kwestii przechowywania i transportu odpadów.

Jak zapewnia kierownictwo Diagnostyki sp z o.o., w ramach wdrożenia projektu modernizacji laboratorium szpitalnego zawsze należy przeprowadzić precyzyjną analizę potrzeb i zasobów. Tzn. należy ocenić potrzeby i tak dobrać aparaturę i metody, aby dokładnie, na miarę je spełniała. Zwykle oznacza to doposażenie laboratorium w kilka nowoczesnych urządzeń.

Dostosowanie trybów


Ważnym zadaniem było przystosowanie laboratorium do pracy w dwóch trybach: rutynowym i CITO. Ten drugi tryb przeznaczony jest głównie do obsługi SOR, gdyż pozwala na wyświetlenie wyników części badań (np. D-dimery, troponiny) na komputerach Oddziału w ciągu 15 minut od dostarczenia materiału. Osiąga się to dzięki odpowiedniej organizacji, wyszkolonemu personelowi oraz doborowi urządzeń i metodologii wykonywania badań.

Współpraca laboratorium-Szpital


Najlepsze standardy medyczne zakładają współpracę i wymianę informacji na linii laboratorium-lekarze i laboratorium-personel pielęgniarski. Modernizacja laboratorium nie może kończyć się na-mówiąc w uproszczeniu-malowaniu ścian i zakupie drogiej aparatury. Potrzebna jest infrastruktura informatyczna, czyli sprzęt, ale przede wszystkim oprogramowanie. Własne oprogramowanie pozwoliło lekarzom sprawdzać on-line wyniki badań bez opuszczania Oddziału oraz śledzić historię wyników danego pacjenta na monitorze komputera. W 2007 roku DIAGNOSTYKA wdrożyła nowy laboratoryjny system informatyczny e-Lab, co umożliwiło integrację ze Szpitalnym Systemem Informatycznym. W rezultacie dane są importowane automatycznie i bezpośrednio do elektronicznej historii choroby pacjenta, w momencie zatwierdzenia wyniku badania przez diagnostę w laboratorium.

Sposobem na zapewnienie dwukierunkowej wymiany wiedzy stanowią organizowane w ramach Koła Naukowego kierowanego przez dr n. med. Krzysztofa Traczyńskiego, spotkania diagnostów z lekarzami. Takie działania też są niczym innym jak inwestowaniem w jakość. Okazuje się, że 70 proc. błędnych wyników to rezultat błędów popełnionych w fazie przedanalitycznej, czego efektem jest rezultat nieodzwierciedlający rzeczywistego stanu pacjenta. By ograniczyć błędy przedanalityczne, niezbędna jest wiedza na temat: właściwego przygotowania pacjenta do badania, odpowiednich technik pobrania, wypełniania druków zleceń, przygotowania, przechowywania i transportu materiału biologicznego. Wydaje się już obowiązkiem nowoczesnego laboratorium jest by nawiązywać ścisłą współpracę z lekarzem zlecającym badanie, dostarczanie mu odpowiedniej wiedzy o danym badaniu oraz informacji na temat czynników wpływających na zmiany badanego parametru.

Dzisiejsze możliwości


Obecnie laboratorium w Szpitalu MSWiA wykonuje 25 tys. badań miesięcznie. Jednak to nie zamyka listy wyników badań, z których korzystają lekarze i pacjenci Szpitala. Dzięki włączeniu laboratorium szpitalnego w sieciową strukturę DIAGNOSTYKI lekarze i pacjenci korzystają z badań wykonywanych w innych laboratoriach. Nie ma potrzeby utrzymywania w szpitalnym laboratorium bardzo kosztownych pracowni, np. biologii molekularnej czy autoimmunologii, kiedy takie pracownie działają w innych laboratoriach sieci i można korzystać z ich usług w ramach sieci logistycznej firmy. W efekcie pacjenci Szpitala MSWiA w Krakowie mają możliwość wykonania w jednym miejscu badań z listy liczącej około 800 rodzajów oznaczeń. Zniknął tym samym problem niemożności wykonania danego badania w laboratorium i odsyłania do innego, specjalizującego się w danej dziedzinie. Skróciły się też czasy oczekiwania na wyniki, zwłaszcza badań wysoko specjalistycznych.

Jakość usług gwarantuje, poza komputerowo wspieraną kontrolą wewnętrzną, udział w licznych i kosztownych programach kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, na które wiele laboratoriów nie może sobie pozwolić. Duże znaczenia ma również przeprowadzona certyfikacja wg normy ISO 9001.

W 2007 roku Diagnostyka Sp. z o. o. wygrała przetarg na prowadzenie laboratorium w Szpitalu MSWiA w Krakowie do 2011 roku.

Na jakim sprzęcie pracuje szpital?
Obecnie praca laboratorium w Szpitalu MSWiA w Krakowie opiera się na urządzeniach:

  • Olympus 400
  • Sysmex K-4500
  • Immulite 1
  • Clinitec 500
  • ABL-501


Sprzęt ten jest obsługiwany przez 20 pracowników.

Brak tagów