Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Partnerzy prywatni mogą usprawnić działalność publicznych szpitali

Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski/Gazeta Prawna | 2009-04-14

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym może pomóc samorządom w rozwiązywaniu problemów publicznej służby zdrowia. Remont szpitala lub budowa nowego nie musi bowiem w całości obciążać ich budżetów - podaje Gazeta Prawna.

 

W ostatnim okresie rozgorzała dyskusja o przyszłość służby zdrowia i modelach świadczenia szpitalnych usług medycznych przez podmioty publiczne. Zarówno przedstawiciele szpitali, jak i rządu zwracają uwagę, że infrastruktura zakładów opieki zdrowotnej wymaga gruntownej modernizacji, ale ze względu na stan finansów, w tym zadłużenie szpitali, inwestycje takie są obecnie praktycznie niemożliwe. Oprócz problemów związanych z bieżącym zadłużeniem szpitali muszą one dostosować się do 31 grudnia 2012 r. do wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r. nr 213, poz. 1568 z późn. zm.). Ministerstwo Zdrowia określiło szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia na kwotę 14 mld zł.

Jednym ze sposobów rozwiązania problemów publicznej służby zdrowia może okazać się idea partnerstwa publiczno-prywatnego. Modernizacja istniejącego lub budowa nowego szpitala nie musi bowiem w całości obciążać jednostek samorządu terytorialnego. Możliwa jest wspólna realizacja projektu polegającego na budowie szpitala przez podmiot publiczny (jednostkę samorządu terytorialnego lub jej spółkę) oraz przez partnera prywatnego na podstawie przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100).

więcej w Gazecie Prawnej

Brak tagów