Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Polacy niezadowoleni ze służby zdrowia

Rzeczpospolita | 2009-04-08

Blisko dwie trzecie Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia, tylko jedna trzecia wyraża zadowolenie - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej - podaje Rzeczpospolita.

Jak podaje CBOS, 63 proc. ankietowanych jest niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje w naszym kraju opieka zdrowotna, 34 proc. jest usatysfakcjonowanych jej działalnością. Od poprzedniego badania przeprowadzonego w marcu 2007 r. wzrósł odsetek ocen negatywnych (o 5 punktów), jednocześnie zaś zmniejszył się odsetek opinii pozytywnych (o 3 punkty).

Obecny system ochrony zdrowia respondenci oceniają niemal tak samo jak funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Jedna trzecia (32 proc.) sądzi, że jest on dobry, natomiast niemal dwukrotnie większa grupa (62 proc.) ma o nim opinię negatywną.

W ciągu sześciu miesięcy poprzedzających sondaż ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) korzystała z usług medycznych tylko w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Niewielki odsetek ankietowanych (7 proc.) leczył się wyłącznie prywatnie. Najbardziej popularną strategią (44 proc. wskazań) było korzystanie zarówno z usług oferowanych w ramach NFZ, jak i opłacanych z własnej kieszeni.

Niemal trzy czwarte badanych (74 proc.) deklaruje, że ufa lekarzom, u których się leczy, jedna piąta (20 proc.) ma do nich niewielkie zaufanie, a nieliczni (3 proc.) - bardzo małe.

Zdecydowana większość respondentów (77 proc.) twierdzi, że pacjenci są traktowani przez personel medyczny dobrze i życzliwie, podczas gdy jedna piąta (19 proc.) nie zgadza się z tą opinią. O tym, że do lekarza pierwszego kontaktu można się dostać bez trudności, przekonanych jest trzy czwarte badanych (75 proc.), natomiast co piąty (22 proc.) ma odmienne doświadczenia w tym względzie.

Siedmiu na dziesięciu ankietowanych (70 proc.) uważa, że jest sprawna informacja o dostępnych świadczeniach i możliwościach uzyskania pomocy lekarskiej. Nieznacznie mniejsza grupa (68 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że leczenie oferowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne. Dwie trzecie respondentów (66 proc.) ocenia, że warunki leczenia są dobre, natomiast nieco ponad jedna czwarta (29 proc.) nie podziela tej opinii.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 marca 2009 roku.

 

Rzeczpospolita 08.04.09

Brak tagów