Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SOR przy Barskiej

Marta Jurga/PM | 2009-04-06
SOR przy Barskiej

W szpitalu przy Barskiej działa już Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zadanie nie jest łatwe. Inwestycja przy Barskiej to nie tylko całkowita przebudowa dotychczasowych pomieszczeń, ale także wykonanie nowego wejścia do szpitala dla pacjentów i wjazdu dla ambulansów.
 

W szpitalu przy Barskiej działa już Szpitalny Oddział Ratunkowy. Do tej pory zajmował on część pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku głównym szpitala, z wejściem właśnie od ulicy Barskiej. Specyfika tej placówki, specjalizującej się w chirurgii urazowej, to przyjmowanie głównie pacjentów nagłych, po różnego typu urazach, którzy zanim trafią na salę operacyjną wymagają natychmiastowej fachowej pomocy. Dlatego niezmiernie ważny jest nowoczesny i sprawnie działający Szpitalny Oddział Ratunkowy. Podczas gruntownej przebudowy trzeba też zapewnić jego jak najszybsze skomunikowanie z sąsiednimi oddziałami.

Zgodnie z wymogami

Do gruntownej modernizacji szpitala św. Anny obligowały też przepisy. Pomieszczenia oddziału trzeba dostosować między innymi do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dodatkowo, do działań inwestycyjnych skłoniło władze szpitala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami.

Modernizacja dotychczasowych pomieszczeń w szpitalu św. Anny i budowy nowego SOR- u była też podyktowana zaleceniami wynikających z kontroli, jaką w szpitalu przeprowadziło Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, reprezentującego niejako Urząd Marszałkowski, czyli organ założycielski szpitala. Pomieszczenia – jak wynika z przeprowadzonej w tym szpitalu przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kontroli – nie spełniały też najnowszych jego wymogów, gdyż były w złym stanie technicznym.

Roboty adaptacyjne, jakie podjęto w szpitalu św. Anny dotyczyły przede wszystkim przystosowania na potrzeby nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego całego parteru budynku głównego przy ul. Barskiej, zajmującego powierzchnię ok. 1000 m kw., a także części piwnic. Oddział ten został powiększony o powierzchnię Apteki szpitalnej, która została przeniesiona do innych pomieszczeń na terenie szpitala, które do tej pory były niezagospodarowane. Trzeba było zmienić właściwie cały dotychczasowy rozkład pomieszczeń na tym obszarze.

Nowe obszary szpitalne

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, na potrzeby nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trzeba było utworzyć specjalne, oddzielone od siebie obszary. Pierwszy z nich to obszar segregacji medycznej i izbaprzyjęć, do której na samym początku trafiają pacjenci. To tutaj personel medyczny dokonuje rozróżnienia przypadków i odpowiednio kieruje chorych na poszczególne oddziały. W każdym obszarze lokowani są inni pacjenci.

- Chodziło po prostu o rozdzielenie dróg, jakie mają do pokonania pacjenci, gdy trafią do naszego szpitala – mówi Janusz Krzykowski, dyrektor placówki. Podkreśla, że takie wymogi są zawarte w nowych przepisach dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych. – Zyskując takie obszary, możemy od razu oddzielić pacjentów planowych od tych nagłych, którzy trafiają do naszego szpitala po wypadkach i wymagają natychmiastowej operacji –dodaje dyrektor Krzykowski.

Kolejny obszar, resuscytacyjno-zabiegowy jest przeznaczony do wykonywania właśnie takich czynności u najcięższych przypadków. Na nowym SOR jest też punkt krótkotrwałej intensywnej terapii. Poza tym znalazły się tam sala obserwacji i punkt konsultacyjny. Szpitalny Oddział Ratunkowy ma też zaplecze administracyjno-gospodarcze. Zgodnie z nowymi przepisami nie mogło też zabraknąć pracowni RTG. W szpitalu św. Anny jest ich dwie, w tym jedna na poziomie piwnic.

Dobudowa jezdni

Szpital czeka jeszcze wykonanie zadaszonego wejścia dla pacjentów od ulicy Barskiej oraz wjazdu dla karetek pogotowia.


- Planowana przez nas inwestycja wiąże się z koniecznością zmiany organizacji ruchu w szpitalu i jego otoczeniu – tłumaczy Janusz Krzykowski.

Obszar wjazdu dla karetek będzie przelotowy dla ambulansów, a dodatkowo zamykany i otwierany automatycznie po to, aby przewożeni pacjenci nie byli narażeni na wpływ szkodliwych czynników atmosferycznych, czyli deszczu, śniegu, wiatru czy zimna. Żeby zbudować nowe, zgodne z najnowszymi przepisami wejście dla pacjentów, jak i wjazd dla karetek bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trzeba nie tylko zlikwidować istniejące do tej pory wejście. Cała inwestycja wiąże się z koniecznością wykonania dwóch jednokierunkowych jezdni – trzeba rozbudować pobliską ulicę Drobiazg. Jedna z nich musi wznosić się do poziomu parteru i będzie dostępna tylko dla ambulansów. Druga natomiast ma opadać do poziomu piwnic. Będzie dostępna dla pacjentów, samochodów osobowych, a jednocześnie będzie stanowiła drogę przeciwpożarową. Wjazd jezdni będzie od ulicy Barskiej, natomiast wyjazd od ulicy Joteyki. Koszt całej inwestycji to 8,5 mln zł. Dodatkowo, szpital zainwestował w sprzęt o wartości ponad 2,2 mln zł. Większość pieniędzy wyłoży Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, który jest organem założycielskim szpitala św. Anny w Warszawie. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku.
 

Brak tagów