Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Centralna sterylizatornia – systemy zarządzania obiegiem materiałów sterylnych

Magdalena Marianek/PM | 2009-03-31

Zakażenia szpitalne to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla hospitalizowanych pacjentów. I dlatego właśnie w ostatnich latach w polskich placówkach zaczęto zwracać większą uwagę na centralną sterylizatornię. A także na ich systemy zarządzania.

Bezpieczeństwo pacjenta i gwarancja użycia podczas zabiegów sterylnych materiałów medycznych stało się priorytetem dla polskich szpitali. Zwłaszcza, że wymogi Ministerstwa Zdrowia są jasne:
 

1) W szpitalu należy zapewnić stałe zaopatrzenie w materiały sterylne;

2) W zależności od przyjętych rozwiązań lokalnych materiały sterylne mogą być dostarczane bądź ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym obiektem, posiadającej system zarządzania jakością (ISO lub GMP) i gwarantującej wykonanie wyrobu sterylnego, bądź z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego zakładu.


Wiele polskich szpitali posiada centralną sterylizatornię, ale wciąż mało z nich spełnia podstawowe wymagania organizacyjne, czyli podział na strefy:
 

 • brudną, przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;

 

 • czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;

 

 • sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.


A szpitalna centralna sterylizatornia w ramach zakładu powinna być wyposażona w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników służących do transportu materiałów poddawanych sterylizacji. Ponadto CS musi mieć dogodne połączenia z zespołem operacyjnym oraz mieć łatwy dostęp z innych jednostek organizacyjnych szpitala, a także w miarę możliwości z zewnątrz.

Przepisy swoje, a rzeczywistość swoje. Polskie szpitale wciąż borykają się z problemem – jak w jednostce przeorganizować  to co jest, tak by dostosować CS do ministerialnych wymogów.  W większości szpitali przygotowanie sprzętu do sterylizacji (dezynfekcja, mycie ręczne, pakowanie) odbywa się w miejscu użycia, tj. w gabinetach zabiegowych i w gabinetach badań. Sprzęt z bloków operacyjnych jest sterylizowany w autoklawach, zlokalizowanych na terenie tych bloków lub w punktach centralnego sterylizowania. A te znów czasem umieszczone są w miejscach do tego odpowiednich (np. piwnice). Nie wspominając nawet o pełnej dokumentacji tych procesów. W wielu placówkach ona właściwie nie istnieje.

Drogie  usługi sterylizacyjne


Nie oszukujmy się. Nie wszystkie szpitale są w stanie sprostać restrykcyjnym wymaganiom. Dlatego też na rynku powstają firmy, które świadczą zewnętrzne usługi sterylizacji.  Spełniają one oczywiście obowiązujące przepisy, przejmują na siebie choćby odpowiedzialność prawną za sterylność powierzonego do obróbki materiału. Ale niestety zewnętrzne usługi sterylizacji nie są tanie – dlatego wciąż mało polskich placówek korzysta z ich usług.


Polskie szpitale poszukują więc innych rozwiązań, by usprawnić przepływ informacji – chcą wiedzieć np. na jakim etapie sterylizacji znajduje się materiał sterylny i kto jest odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych etapów obiegu. Zastanawiają się w jaki sposób połączyć oddziały szpitala, zarządzać firmami zewnętrznymi i serwisami, tak aby zapewnić natychmiastowy dostęp do danych o materiale sterylnym? I wreszcie pojawia się też pytanie - w jaki sposób sprostać wymogom prowadzenia ścisłej i wiarygodnej dokumentacji oraz kontroli sterylizacji przy tak dużej różnorodności producentów myjni i sterylizatorów?

Systemy zarządzania – jak to działa?


Co prawda, w ostatnich latach nastąpiła spora poprawa w dokumentowaniu procesów sterylizacji, co może wiązać się np. ze wzrastającą liczbą procesów w sprawie odszkodowań z powodu zakażeń szpitalnych. Placówki coraz częściej - nie mogąc zdecydować się na zewnętrze firmy oferujące usługi sterylizacyjne - wybierają tańszą opcję – informatyczny system zarządzania, który znacznie usprawnia działania wokół sterylizacji w szpitalu.


Czy taki system może skutecznie usprawnić pracę szpitala, wpłynąć na jej wydajność i jednocześnie nie być za drogi w stosunku do polskich realiów publicznych placówek? Okazuje się, że tak. Rozwiązania te umożliwiają znaczne zmniejszenie kosztów przeorganizowania lub stworzenia CS . Systemy te, to nic innego jak kompletne i elastyczne systemy zarządzania obiegiem materiałów sterylnych, począwszy od przyjęcia „zużytego” materiału do sterylizacji, a skończywszy na wydaniu go z magazynu i ponownym trafieniu na oddział.


Do zadań systemów (IT)  zarządzania należy m.in:
 

 • ewidencja przyjęcia narzędzi, materiałów, odzieży w poszczególnych strefach
 • ewidencja procesów dezynfekcji
 • przekazanie narzędzi i przedmiotów po dezynfekcji ze strefy brudnej do czystej
 • pakowanie i oznakowanie narzędzi, przyrządów i odzieży poddawanych procesom sterylizacji, określenie ścieżki sterylizacyjnej, pakietów walidacyjnych
 • ewidencja procesów sterylizacji, parametrów wykorzystanego programu
 • wprowadzanie do systemu wydruków z urządzeń prowadzących proces sterylizacji oraz najważniejszych (krytycznych) parametrów procesu.
 • magazyn rzeczy sterylnych
 • wydanie rzeczy sterylnych na oddziały i na zewnątrz
 • inwentaryzacja
 • możliwość pracy kodowania w oparciu o systemy kodów kreskowych i czytniki na stanowiskach pracy


Jak to wygląda w praktyce? W oparciu o bogaty wbudowany bank (słownik) zestawów, narzędzi i opakowań system organizuje pracę Centralnej Sterylizatorni i dostarcza oddziałom zawsze aktualną informację o materiale sterylnym. Wykorzystując współpracę z czytnikami kodów paskowych i drukarkami zapewnia całkowicie automatyczną (personel posługuje się tylko skanerem bez potrzeby używania komputera) ewidencję i archiwizację danych o materiałach sterylnych  i cyklach sterylizacji. A archiwizacja danych i cykli sterylizacji (zautomatyzowany system zbierania informacji), pozwala np. uzyskać historię wszystkich informacji jakie działy się w systemie, a w szczególności: kto, kiedy i jaki przyjął materiał do sterylizacji, przez kogo był pakowany, jaki był skład zestawu, który sterylizator był użyty do sterylizacji, jaki był wynik sterylizacji, kiedy i przez kogo zestaw był wydany i na jaki oddział, przy zabiegu którego pacjenta był użyty, jaki był koszt i wiele innych danych możliwych do wydruku w każdym momencie w formie raportów. Takie informatyczne rozwiązania na pewno pomogą dyrekcji placówek w ogarnięciu trudnego tematu sterylizacji szpitalnej. Niestety Centralna Sterylizatornia to w wielu przypadkach wciąż nazwa tylko na papierze, a do prawdziwej centralizacji tej jednostki szpitali jeszcze daleko. 

Brak tagów