Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowoczesne techniki diagnostyki obrazowej w pediatrii

MedicalOnline.pl
Nowoczesne techniki diagnostyki obrazowej w pediatrii

Organizator: Centrum Edukacji Medycznej CEMED

II seminarium techników elektroradiologii: Nowoczesne techniki diagnostyki obrazowej w pediatrii

 

4 kwietnia 2009 | Warszawa

Zapraszamy: techników elektroradiologii.

Więcej informacji: http://www.cemed.pl/spotkania/2009/tr_ntdop/index.php

Organizator: Centrum Edukacji Medycznej CEMED
Biuro: ul. Łucka 15 pok. 214 | 00-842 Warszawa
tel.: 022 257 00 39, 022 257 00 38
faks: 022 890 01 02
e-mail: cemed@cemed.pl
www.cemed.pl

Brak tagów