Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

V edycja konferencji z cyklu Technologie informatyczne w medycynie

MedicalOnline.pl

Centrum Promocji Informatyki zaprasza 15 pierwszych osób  do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w konferencji
"TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE"


28 kwietnia 2009r., Warszawa

 

W programie:
 

  • Rola informacji przekazywanych i otrzymywanych w postaci elektronicznej w działalności placówek medycznych. Nowe trendy w informatyzacji placówek ochrony zdrowia

 

  • Ewolucja w zarządzaniu, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej – niezawodność, oszczędność czasu i redukcja kosztów

 

  • Uniwersalizm środowiska systemowego Sun Microsystems - infrastruktura terminalowa

 

  • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego(ZSI) w jednostkach służby zdrowia

 

  • Telemedycyna w Polsce – możliwości, ograniczenia, perspektywy rozwoju. Stosowanie technologii telemedycznych na świecie a polska rzeczywistość

 

  • E-biznes w medycynie – jeden ze sposobów na kryzys

 

  • "Mówisz i masz" czyli Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribeMedical

 

  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wymiana danych w praktyce

 

  • E-szpital – cyfrowy system informacji. Realizacja projektu, stan obecny, wizja rozwoju (case study Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie)Szczegółowy program: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2009/tiwm/index.phpFORMULARZ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU*


www.cpi.com.pl/imprezy/2009/tiwm/free/index.php
*Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń przedstawicieli służby zdrowia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla przedstawicieli firm z sektora IT oraz firm oferujących rozwiązania dla służby zdrowia*
www.cpi.com.pl/imprezy/2009/tiwm/formularz_pr.php


*prosimy o wypełnienie pola „skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji”.


Koordynator konferencji: Magdalena Kowalska
e-mail: m.kowalska@cpi.com.pl


Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000
www.cpi.com.pl
 

 

Brak tagów