Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pacjent nie może żądać wydania z zakładu opieki zdrowotnej oryginalnych dokumentów

Gazeta Prawna | 2009-03-19

W przypadku wyrażenia zgody na wydanie dokumentacji medycznej nie jest konieczne przedstawienie uzasadnienia. Natomiast odmowa jej wydania wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny - podaje Gazeta Prawna.

Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Ma także obowiązek udostępniać ją uprawnionym osobom i instytucjom. O ile jednak ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) określa w miarę jednoznacznie sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej, o tyle nie wskazuje formy, w jakiej czynność ta powinna być dokonana. Nie normuje też procedury rozstrzygania sporów dotyczących tej kwestii pomiędzy zainteresowanym a ZOZ.

 

Gazeta Prawna

Brak tagów