Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bezpłatne kwalifikacje zawodowe dla pielęgniarek

Gazeta Prawna | 2009-03-18

 

Swoje kwalifikacje zawodowe pielęgniarki mogą uzupełniać na studiach pomostowych dofinansowanych z funduszy unijnych. Jeśli wcześniej zdecydowały się na studia płatne, nie uzyskają refundacji poniesionych kosztów.

 

 

 Te pielegniarki, które kształciły się w starym systemie (przed wejściem Polski do UE), muszą uzupełnić wykształcenie do poziomu licencjata, jeśli chcą, by ich kwalifikacje były uznawane automatycznie w innych krajach unijnych. Uzupełnianie kwalifikacji odbywa się w systemie tzw. studiów pomostowych.

Od roku akademickiego 2008/2009 takie studia są dofinansowywane ze środków UE (Poddziałanie 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W zależności od uczelni studia pomostowe są dla pielęgniarek albo bezpłatne, albo wymagana jest dopłata, która nie może jednak przekroczyć 400 zł za semestr.

 

W latach 2007-20013 na dofinansowanie studiow pomostowych jest przeznaczonych 179.6 mln zł. Ministerstwo Zdrowia, które jest realizatorem programu, zamierza opłacić kształcenie dla 24 tys. pielęgniarek.

 

W 2009 roku resort wyda na ten cel 24 mln zł, co pozwoli sfinansować studia pomostowe dla 4.5 tys. osób

 

praca.gazetaprawna.pl/artykuly/119290,pielegniarki_moga_bezplatnie_uzupelnic_kwalifikacje_zawodowe.html

Brak tagów