Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Lekarz powinien mieć ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Jan Wojciszke/Gazeta Prawna | 2009-03-11

Sądy coraz częściej wydają wyroki dotyczące wysokich kwot zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu błędów lekarskich. Dlatego niezwykle istotne dla lekarzy jest dobranie odpowiedniego ubezpieczenia OC - podaje Gazeta Prawna.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej służy zabezpieczeniu interesów majątkowych lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej w przypadku wyrządzenia szkody, w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub posiadanym mieniem. Obowiązujące przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy tworzą swego rodzaju system dualistyczny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Lekarze mają obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale mogą także ubezpieczyć się dodatkowo, wykupując ubezpieczenie dobrowolne.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy wprowadza art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 136b ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Przepisy te oddzielnie określają obowiązek dwóch grup lekarzy. Ustawa z 1991 roku określa lekarzy jako przyjmujących zamówienie na świadczenie zdrowotne (posiadają kontrakt z SP ZOZ). Z kolei ustawa z 2004 roku określa lekarzy jako świadczeniodawców (mają bezpośredni kontrakt z NFZ). Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną tylko i wyłącznie świadczenia wykonywane w ramach jednego zawartego kontraktu. W przypadku gdy lekarz ma kilka kontraktów, powinien wykupić kilka ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, aby rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

 

Gazeta Prawna 11.03.09

Brak tagów