Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale apelują o czas

Serwis Samorządowy PAP | 2009-03-10

Związek Powiatów Polskich apeluje do minister zdrowia Ewy Kopacz o wydłużenie o 10 lat terminu dostosowania zoz–ów do nowych standardów - podaje Serwis Samorządowy PAP.

Zoz-y muszą dostosować się do 31 grudnia 2012 r. do przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Jak szacuje Związek Powiatów Polskich na realizację zadań z tym związanych potrzebnych jest blisko 6 mld zł. - Gminy, powiaty i województwa nie mają możliwości wygospodarowania takich środków w przeciągu najbliższych 3 lat – napisali przedstawiciele ZPP w liście do minister zdrowia. Chcą, aby wydłużyć termin dostosowania się zoz – ów do 31 grudnia 2022 roku.

Jak podkreślił w liście ZPP, „w szczególności nie jest możliwa realizacja projektów rozwojowych w zakresie modernizacji infrastruktury ze środków otrzymanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które nie zawsze pozwalają nawet na zbilansowanie kosztów bieżącej działalności szpitali”.

Pełna treść listu na stronie internetowej ZPP.

 

Serwis Samorządowy PAP 10.03.09

Brak tagów