Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pacjenci będą mieli swojego rzecznika

Dominika Sikora/Gazeta Prawna | 2009-03-09

Jeszcze w kwietniu mają wejść w życie przepisy ustawy o prawach pacjenta. Dzięki niej chorzy uzyskają nowe przywileje. Powstanie również Urząd Rzecznika Praw Pacjenta - podaje Gazeta Prawna.

Ustawa wprowadzająca umożliwi wejście w życie najważniejszej z podpisanych przez prezydenta w listopadzie 2008 r. ustawy o prawach pacjenta. Będzie ona podstawą do utworzenia Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na pięcioletnią kadencję będzie powoływał premier. W ustawie zebrano również najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano w niej m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Zgodnie z ustawą pacjenci uzyskają również nowe przywileje. Chory będzie miał m.in. prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za oczywiście bezzasadne).

 

Gazeta Prawna 09.03.09

Brak tagów