Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Europa dla pacjentów

Karolina Zbytniewska, Gazeta Wyborcza | 2009-03-05
Europa dla pacjentów

Komisarz UE ds. zdrowia, Adroulla Vassiliou, zainaugurowała kampanię "Europa dla pacjentów", której celem jest zwiększanie poziomu opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej - podaje Gazeta Wyborcza.

Projekt ten stanowi dopiero początek strategii poprawy europejskiej służby zdrowia i obejmuje takie dziedziny, jak ogólne bezpieczeństwo pacjentów, transgraniczna opieka zdrowotna, transplantologia, badania przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych oraz jakość zatrudnienia pracowników sektora opieki zdrowotnej.

- We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęłam kampanię "Europa dla pacjentów" ("Europe for Patients"). Koncentruje się ona na 10 inicjatywach w ramach polityki zdrowotnej, których celem jest podniesienie jakości i dostępności opieki medycznej w całej Europie. W ramach kampanii realizowana będzie m.in. transgraniczna współpraca medyczna, unijna strategia walki z chorobami rzadkimi, rekomendacje dotyczące badań przesiewowych raka, konsultacje publiczne na temat przyszłości zatrudnienia w służbie zdrowia oraz ustanowienie kryteriów jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie transplantacji organów. Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest informowanie obywateli o tym, co robimy - stąd, w ramach kampanii, stworzyliśmy stronę internetową dostępną w 22 językach (wersja polska: http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_pl.htm).

Nie istnieje jednak całościowy projekt stworzenia jednego Europejskiego Obszaru Zdrowia. Zgodnie z artykułem 152 Traktatu z Maastricht, organizacja i finansowanie służby zdrowia leżą przede wszystkim w kompetencji państw członkowskich. Systemy ochrony zdrowia różnią się ze względu na odmienne podłoża kulturowe i preferencje narodowe, które pragniemy chronić. Nasza strategia zmierzać będzie zatem nie do ujednolicania systemów ochrony zdrowia, ale do międzypaństwowej współpracy, synergii polityki ochrony zdrowia, wymiany ekspertyz, aby łatwiej sprostać codziennym wyzwaniom, takim jak starzejące się społeczeństwo oraz potrzeba zapewnienia efektywnej i dobrej jakościowo opieki zdrowotnej w całej UE.

Jeśli chodzi o prawa pacjentów poza granicami własnego kraju, są one już zagwarantowane i zatwierdzone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Łatwo obecnie dostrzec wartość dodaną płynącą z ustanowienia sieci transgranicznej współpracy medycznej, jak to proponuje projekt dyrektywy KE z lipca 2008 roku. Tworzenie systemu powiązań między narodowymi systemami ochrony zdrowotnej nie jest jednak równoznaczne z próbą wpływania na kształt służby zdrowia w poszczególnych państwach. Mimo to - co najważniejsze - nasza inicjatywa może pomóc pacjentom, specjalistom medycznym oraz władzom lokalnym i państwowym w dokonywaniu najwłaściwszych wyborów w zakresie opieki zdrowotnej i odpowiedzialnej działalności w tej dziedzinie.

Przyjęcie zaproponowanej dyrektywy da nam pewność, że wszystkie państwa członkowskie gwarantują egzekwowanie praw pacjenta według tych samych zasad, zgodnie z jasnymi przesłankami, w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pacjentów.

 

Gazeta Wyborcza 05.03.09

Brak tagów