Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Komercjalizacja SP ZOZ-U - Krok po kroku wg Planu B

MedicalOnline

24-25 marca 2009 r. Warszawa

Szkolenie udostępnia kompleksową wiedzę na temat wszystkich kroków formalnych i organizacyjnych, niezbędnych w skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany, jakim jest komercjalizacja sp zoz. Procedura prezentowanych przekształceń dostosowana jest do wymogów tzw. rządowego planu B. Omówione zostaną wszystkie czynności, które muszą zostać podjęte zarówno ze strony szpitala jak i organu założycielskiego. Zaletą szkolenia jest nie tylko wiedza teoretyczna – uczestnicy poznają, bowiem różne warianty rozwiązań zaimplementowanych w praktyce przez te jednostki, które z powodzeniem przeprowadziły proces komercjalizacji. Analiza tych rozwiązań i ich efektów pozwoli uczestnikom szkolenia na samodzielny wybór optymalnej formy zmian dopasowanych do ich indywidualnych przypadków.


Program szkolenia

Pierwszy dzień, 24 marca 2009 r


10:00  Zasady korzystania z rządowego „Planu B” programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”:

 1. Podstawowe założenia programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
 2. Działania finansowane w ramach Programu.
 3. Warunki uczestnictwa w Programie.
 4. Ocena wniosków składanych przez samorządy terytorialne.
 5. Warunki udzielenia pomocy finansowej.
 6. Przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu do programu.
 7. Czy będzie Plan C, kolejne działania wspierające procesy zmian formy organizacyjno – prawnej spzoz?

Marek Wójcik, Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


11:30 PLANOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ
1. Przygotowanie koncepcji przekształceń
2. Opracowanie programu komercjalizacji – czy to konieczne?
3. Elementy niezbędne programu
4. Jaka nowa jednostka?

 1. Zakres działania
 2. Zasoby kadrowe
 3. Mienie ruchome i nieruchome

5. Dylematy procesu likwidacji – jak rozwiązują to inni?
6. Kto powinien taki program opracować?
7. Konsultacje i uzgodnienia z zainteresowanymi środowiskami
Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:30 Przerwa, poczęstunek

13:00 PROCEDURY PRZEKSZTAŁCEŃ
1. Charakterystyka procesu zmiany i głównych jego elementów – warianty rozwiązań (wady i zalety)
2. Procedura formalno prawna przekształcenia

 1. Uchwała w sprawie likwidacji i jej niezbędne elementy
 2. Uchwała w sprawie utworzenia spółki (warianty i przykłady rozwiązań)
 3. Proces formalnych konsultacji i uzgodnień
 4. Uchwała w sprawie powołania likwidatora sp zoz
 5. Umowa z likwidatorem o przeprowadzenie procesu likwidacji

Piotr Pośpiech, Starosta Powiatu Kluczborskiego

14:00 UMOWA SPÓŁKI I KLUCZOWE JEJ POSTANOWIENIA

 1. Zarządzanie spółką – dylematy i możliwe rozwiązania
 2. Akt założycielski spółki (lub umowa spółki - warianty i przykłady rozwiązań)
 3. Kapitał założycielski
 4. Mienie spółki
 5. Procedury rejestracyjne spółki (KRS, US, ZUS itp.)

Piotr Pośpiech, Starosta Powiatu Kluczborskiego

15:00 Przerwa na kawę

15:20 TWORZENIE NZOZ

 1. Dlaczego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?
 2. Kto podejmuje uchwałę o powołaniu nzoz?
 3. Statut nzoz
 4. Powołanie kierownika nzoz
 5. Procedury rejestracyjne nzoz

Piotr Pośpiech, Starosta Powiatu Kluczborskiego

17:00 CASE STUDY – Optymalny dobór narzędzi informatycznych do zarządzania NZOZem

17:30
Zakończenie szkolenia pierwszego dnia.

Drugi dzień, 25 marca 2009

09:00 FUNKCJONOWANIE NOWEJ JEDNOSTKI

 1. Długo- i krótkoterminowy plan działania szpitala w nowej strukturze
 2. Struktura i regulamin organizacyjny
 3. Obsada kadrowa nowej jednostki i zasady przejęcia pracowników
 4. Regulamin i zasady wynagradzania
 5. Mienie i forma jego przekazania
 6. Kontraktowanie świadczeń z NFZ
 7. Relacje właściciel - spółka

Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11:00 Przerwa na kawę

11:20 PROCEDURA LIKWIDACJI SP ZOZ
1. Plan likwidacji – na co się przydaje i co powinien zawierać?
2. Okres likwidacji
3. Zaprzestanie świadczeń medycznych, wyrejestrowanie sp zoz a zakończenie procesu likwidacji
4. Finansowanie procesu likwidacji – dobre praktyki
5. Sprawy pracownicze (organizacyjne i finansowe)
6. Co z długiem po likwidowanym sp zoz?

 1. Wierzytelności podlegające rządowemu „planowi B”
 2. Sposoby postępowania z pozostałymi wierzytelnościami

7. Relacje likwidator – organ założycielski – wierzyciele
8. Procedury likwidacji mienia
Dr Marian Kachniarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13:00 Przerwa, poczęstunek

13:20 CASE STUDY: Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Blachowni:
1. Rozpatrywane możliwości przekształcenia:

 • Spółka pracownicza.
 • Spółka samorządowa z udziałem powiatu i gmin.
 • Spółka w 100% powiatowa.
 • Wydzierżawienie szpitala.

2. Droga do dzierżawy:

 • Uchwała Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na dzierżawę szpitala.
 • Opracowanie specyfikacji przetargu.
 • Ogłoszenie przetargu.
 • Wyłonienie dzierżawcy.
 • Podpisanie umowy z dzierżawcą.
 • Uchwała Rady Powiatu o likwidacji SP ZOZ.
 • Oczekiwanie na przejęcie szpitala.

3. Zalety dzierżawy

 • Utrzymanie majątku w rękach samorządu
 • Inwestycje nie obciążające budżetu
 • Utrzymanie miejsc pracy
 • Szybkość podejmowania decyzji
 • Dostęp do pacjentów i znana załoga
 • Działalność od pierwszego dnia
 • Skrócenie okresu zwrotu inwestycji

Janusz Krakowian, wicestarosta częstochowski

14:00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: Warszawa, Biurowiec Kolmex ul. Grzybowska 80/82
Termin szkolenia: 24 - 25 marca 2009 r. (wtorek-środa)
Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
1 350 zł + 22% VAT – przy udziale 1 osoby
2 000 zł + 22% VAT – przy udziale 2 osób


Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały warsztatowe, lunch i napoje w przerwach, certyfikat uczestnictwa.


Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na brak wolnych miejsc. Warsztaty są realizowane w grupach max 30 osobowych. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2009/spzoz/formularz_pr.php

Dla osób chcących skorzystać z hotelu - rekomendujemy Hotel IBIS przy Al. Solidarności 165, który jest rozsądny cenowo i znajduje się w bliskiej okolicy miejsca szkolenia:
http://www.rezerwuje.com/hotel-Warszawa/hotel-Ibis-Warszawa-Centrum

Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
www.cpi.com.pl

Brak tagów