Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Marek Haber otwiera szkolenie dla menedżerów

MedicalOnline | 2009-03-04
Marek Haber otwiera szkolenie dla menedżerów

Marek Haber otwiera szkolenie dla menedżerów

26 lutego Br. Wiceminister Zdrowia Marek Haber spotkał się w Dorotowie  z przedstawicielami Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz Sanatorium Ortopedycznego w Pioniersku, rozpoczynającymi cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej.

27-osobowa grupa pracowników Szpitala w Ameryce i Sanatorium w Pioniersku rozpoczęła szkolenie pn: Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego celem jest poprawa umiejętności zarządczych personelu średniego szczebla, poprzez rozwój kompetencji w obszarze zarządzania i przywództwa w opiece zdrowotnej.

Podczas wizyty w Dorotowie Minister Haber podzielił się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniami zebranymi w trakcie szkolenia menedżerów w Suchej Beskidzkiej. Przekonywał, że dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy spotkań zdobędą specjalistyczną wiedzę, dzięki której będą bardziej efektywnymi menedżerami.

Marek Haber od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania w opiece zdrowotnej. W latach 2004-2007 realizował pilotażowy projekt rozwoju przywództwa w ochronie zdrowia, którego celem było przygotowanie programu szkolenia w zakresie przywództwa oraz przeszkolenie kadry zarządzającej jednostek uczestniczących w projekcie. Projekt zakończył się sukcesem, wskazał na istotną rolę liderów w procesie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Teraz w bliźniaczym projekcie uczestniczyć będzie personel Szpitala w Ameryce i Szpitala w Pioniersku. Planowanym efektem projektu jest zdobycie przez uczestników umiejętności z zakresu podstaw zarządzania, podstaw systemów ochrony zdrowia, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w grupie, twórczego myślenia oraz zarządzania jakością.
W czasie trwania projektu, pod okiem wykwalifikowanych trenerów, uczestnicy opracują mini-projekty. Ich zadaniem będzie zdiagnozowanie problemu, z jakim stykają się w miejscu pracy oraz opracowanie projektu, który pozwoli rozwiązać  ww. problem.

Projekt pn: Rozwój kadry zarządzającej w szpitalach Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowany jest ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych. Wartość projektu to prawie 31 tys. Euro, z czego 84% to środki EOG.

 

MedicalOnline 04.03.09

Brak tagów