Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakup ubezpieczonego gabinetu

Ed, Gazeta Prawna | 2009-03-03

Lekarz wykonujący wolny zawód, który kupił na gabinet lokal użytkowy z ważną polisą ubezpieczeniową, może korzystać z gwarantowanej przez nią ochrony do końca umowy ubezpieczeniowej- informuje Gazeta Prawna.

Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia własność ubezpieczonej nieruchomości przeszła na inną osobę, prawa i obowiązki wynikające z tej umowy przechodzą na nowego właściciela. Zakład ubezpieczeń, jak i nowy właściciel mogą umowę wypowiedzieć na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale dopóki to nie nastąpi, dopóty dawny i nowy właściciel ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili otrzymania przez zakład ubezpieczeń wiadomości o zmianie właściciela, a zakład ubezpieczeń za szkody objęte umową ubezpieczenia. Nie dotyczy to jedynie rzeczy ruchomych, gdyż jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę.

Czytaj dalej...
Gazeta Prawna 03.03.09

Brak tagów