Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Renata Tokarz, Paweł Dydoń/PM | 2009-03-03
Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Pracownia Hemodynamiki – nowość na Podhalu

Szpital Powiatowy w Zakopanem

Pracownia Hemodynamiki w Zakopanem to istotne uzupełnienie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych jakie miał funkcjonujący bardzo dobrze od lat oddział kardiologii zakopiańskiego szpitala. Mieszkańcy Podhala czekali na to wiele lat.

W ciągu roku w populacji 1 mln należy się spodziewać 3600 ostrych stanów kardiologicznych w tym około 2000 zawałów serca. Jak powszechnie wiadomo w tych schorzeniach najbardziej skutecznym sposobem ratowania życia jest wykonanie zabiegów angioplastyki polegających na udrożnieniu bądź poszerzeniu tętnicy wieńcowej. I udało się. Teraz i w Zakopanem jest możliwość wykonywania tego typu zabiegów.

- Pracownia Hemodynamiki została uruchomiona w sierpniu 2007 roku. Wykonujemy zabiegi diagnostyczne (koronarografię) i zabiegi terapeutyczne (angioplastykę tętnic wieńcowych), od listopada 2007 zaczęto wszczepiać tu stymulatory serca. A od maja 2008 roku planowane jest rozpoczęcie zabiegów angioplastyki obwodowej - mówi Renata Tokarz, dyrektor szpitala.

Budynek w którym mieści się Szpital Powiatowy w Zakopanem był zbudowany pod koniec lat sześćdziesiątych z przeznaczeniem na szpital – spełniał więc wszystkie podstawowe wymagania aktualnych przepisów dotyczących placówek medycznych.

Adaptacja pomieszczeń na Pracownię Hemodynamiki przebiegała sprawnie i trwała zaledwie 2 miesiące. Remontowana powierzchnia, ok. 150 m2 znajduje się na piętrze na którym zlokalizowany jest oddział kardiologii. Adaptowane pomieszczenia wcześniej były salami chorych. Prace budowlane były ograniczone do remontu pomieszczeń oraz ich adaptacji wymaganej do zainstalowania aparatu rentgenowskiego, takich jak klimatyzacja, barytowanie ścian, założenie szyb ołowiowych.
Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianej modernizacji.

Początki


Do opracowania dokumentacji Oddziału Kardiologii przystąpiono w połowie roku 2005. Był to praktycznie pierwszy Oddział, w którym zaprojektowano zakres robót w oparciu o wydane niemal jeszcze „ciepłe” przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2005 roku i ostatni, jaki wyremontowano siłami własnymi, z niewielkim wsparciem fachowcami spoza Szpitala.  Był to swoisty poligon doświadczalny, dla - zarówno planowania jak i realizacji późniejszych remontów.

Oddział Kardiologii zlokalizowany na tej samej kondygnacji, co Oddział Wewnętrzny nie miał przeprowadzanych od wielu lat remontów oraz nie posiadał wystarczającego zaplecza sanitarnego. Ponadto, w związku z koniecznością poszerzenia działalności, należało wygospodarować salę intensywnego nadzoru kardiologicznego dla czterech łóżek, spełniającą wymogi przepisów, co do interpretacji, których w tym czasie nie było pewności, że przyjęte rozwiązania je spełnią. Dzięki merytorycznemu zaangażowaniu Kierownictwa Oddziału - w konsultacje projektowe prowadzone przez wytypowaną przez Dyrekcję Szpitala osobę - udało się w drodze kilkakrotnych poprawek ustalić docelowy plan i zakres robót.

Priorytetowym zakresem było wykonanie wyposażonej (zgodnie z przepisami) Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego poprzez zagospodarowanie sali chorych zlokalizowanej naprzeciw dyżurki pielęgniarek. W tym celu usunięto część ściany korytarza zastępując ją przeszkloną ścianą aluminiową z szerokimi, przesuwnymi drzwiami. W Sali uzupełniono instalacje tlenu medycznego oraz wyposażono ją w cztery kasetony nadłóżkowe (gazowe). Dla sali tej zastosowano bezprzewodowy system sygnalizacji pacjenta, dzięki czemu, nie było potrzeby ingerencji w istniejący i funkcjonujący układ sygnalizacji.

Dalsze prace


Aby umożliwić w pełni monitorowanie tej Sali  „otworzono” także dyżurkę pielęgniarek  likwidując w niej całą ścianę od strony korytarza, a na wykonanej specjalnie zaprojektowanej, eleganckiej ladzie recepcyjnej ustawiono między innymi komputer z monitorem obrazującym pracę czterech kardiomonitorów Sali Intensywnego Nadzoru. Bezpośrednio do dyżurki pielęgniarek przylega sala zabiegowa połączona drzwiami przesuwnymi z dyżurką, jak również posiadająca szerokie drzwi wejściowe od strony korytarza. Dzięki takiemu usytuowaniu dyżurki względem sali intensywnego nadzoru, pielęgniarka ma nie tylko możliwość kontrolowania pracy kardiomonitorów z jednego miejsca, ale także przez cały czas ma wgląd bezpośredni na salę i możliwość obserwacji pacjentów.

Dodatkowo dostosowano dla potrzeb wzmożonego nadzoru jeszcze jedną salę dwuosobową poprzez wyremontowanie i wymianę na nowe elementów starych - kasetonów nadłóżkowych gazowych. W jednej z sal wykonano łazienkę wyposażoną w WC, kabinę natryskową i umywalkę, uzyskując tym samym jednoosobową salę chorych z łazienką.  Mając na uwadze planowaną w przyszłości inwestycję Bloku Operacyjnego obejmującą między innymi centralną sprężarkownię oraz centralną stację pomp, pomimo, że w okresie, kiedy wykonywany był remont nie potrafiono określić, kiedy to nastąpi - przyjęto zasadę, która kontynuowana była w późniejszych remontach. W pomieszczeniach, w których jest to potrzebne wykonywane były,obok instalacji tlenu medycznego, również instalacje próżni i sprężonego powietrza „na gotowo” w salach. Z  tym, że instalacje te kończono w głównym ciągu komunikacyjnym Szpitala, poprzez zaślepienie ich wylotów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można będzie po zrealizowaniu inwestycji Bloku Operacyjnego podłączyć do instalacji próżni i sprężonego powietrza wszystkie wcześniej wyremontowane Oddziały bez ich powtórnego rujnowania. 

 

W okresie realizacji właściwie nie występowały większe nieplanowane niespodzianki może poza stanem niektórych instalacji wewnętrznych, szczególnie kanalizacji wykonanych jeszcze w żeliwie, których stan w wielu pomieszczeniach wymagał całkowitej wymiany na nowe. Po remoncie Oddziału Kardiologii wszystkie pozostałe remonty Oddziałów realizowano wyłącznie wykonawcami z zewnątrz, dzięki czemu czas realizacji można było znacznie skrócić oraz w konsekwencji lepiej wykorzystać ponoszone nakłady finansowe.

W takiej formie realizowany był właśnie remont pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki. W pierwszym etapie w roku 2006 dla mobilnego angiografu GE Medical Systems OEC 9800 C-Arm, a drugim w roku 2007 – dla angiografu stacjonarnego AXIOM Artis FC firmy SIEMENS.

Zakupy sprzętu


Konieczne były oczywiści zakupy nowoczesnego sprzętu. Największą inwestycją był zakup angiografu 9800 Cardio Plus którego cena sięgała 1,3 mln złotych. Inne konieczne zakupy to łączne koszty około 800 tysięcy złotych. Oddział pełni całodobowe dyżury dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, konieczne więc było zabezpieczenie dodatkowego, używanego w razie awarii, angiografu. Suma wydatków na sprzęt to około 3,2 mln złotych.

Podkreślić należy ogromną życzliwość władz Powiatu Tatrzańskiego  i dyrektor Szpitala Powiatowego Pani Reginy Tokarz przy realizacji tej inwestycji. Od początku widzieli Oni wielką szansę na szybki rozwój kardiologii inwazyjnej w Zakopanem. Sprawa zakupu sprzętu była stosunkowo prosta gdyż zgodnie z przepisami dotyczącymi NZOZ, nie było konieczności ogłaszania przetargów.  W ten sposób znacznie skrócono okres do uruchomienia pracowni.

Oddział kardiologii Szpitala Powiatowego w Zakopanem istnieje od 1975 roku. Jego założycielem i wieloletnim ordynatorem był dr Marek Zalewski. Aktualnie funkcję ordynatora pełni dr Anna Orzechowska. Oddział liczy 22 łóżka, w tym 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pracuje w nim 4 lekarzy, z których 2 ma specjalizację z kardiologii. W Pracowni Hemodynamiki zabiegi wykonują lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i równocześnie intensywnie szkolą się lekarze z Zakopanego.  Chorzy znajdują stałą opiekę w Przyszpitalnej Poradni Sercowo- Naczyniowej.

Brak tagów