Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale nie potrafią zarządzać swoim długiem

Stanisław Szczepaniak, Gazeta Prawna | 2009-02-25

Przekazany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o ZOZ jest próbą ograniczenia patologii handlu długami szpitali. Nie wydaje się jednak, by ustawa w tym kształcie miała szanse spełnić oczekiwania- informuje Gazeta Prawna.

Nowelizacja przewiduje dodanie do art. 53 ustępu 5a, który brzmi: zmiana wierzyciela, w przypadku zobowiązań publicznego ZOZ, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Zgodnie z uzasadnieniem, ma ona na celu ograniczenie handlu wierzytelnościami. Potrzeba opracowania projektu wynika z konieczności wzmocnienia wpływu organu założycielskiego na zmianę wierzyciela zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto spowoduje ograniczenie wtórnego obrotu wierzytelnościami, co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla ZOZ.

 

Gazeta Prawna 25.02.09

Brak tagów